Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SkyShowtime

Poslední aktualizace: 28 Únor 2024

Společnost SkyShowtime Limited (dále jen „my“, „naše“ nebo „nás”) je správcem veškerých osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek, platformy a aplikací společnosti SkyShowtime (souhrnně „SkyShowtime“), které uživatelům umožňují přístup k digitálnímu obsahu na vyžádání a souvisejícím službám.

Chápeme, že vaše soukromí je pro vás důležité, a proto je důležité i pro nás! Vaše soukromí bereme vážně. Mezi osobní údaje patří informace, které vás osobně identifikují, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, platební údaje, marketingové preference nebo údaje, které lze s takovými informacemi spojit a přímo či nepřímo vás tak identifikovat.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení o ochraně osobních údajů“) popisuje naše postupy ve vztahu k osobním údajům, které o vás zpracováváme, a práva a možnosti, které máte v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů.

Uživatelé mladší 18 let

Osoby mladší 18 let nemohou mít vlastní účet SkyShowtime, ale mohou SkyShowtime používat se souhlasem a pod dohledem svého rodiče nebo zákonného zástupce. Registrovaní rodiče nebo zákonní zástupci mohou v nastavení účtu SkyShowtime také vytvořit samostatný profil (profily) s věkovým omezením pro osoby mladší 18 let.

RYCHLÝ PRŮVODCE
1. JAK SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
2. KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME
3. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ
4. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ MIMO VAŠI DOMOVSKOU ZEMI
5. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
6. CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE / ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8. AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. JAK SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje získáváme několika způsoby: (i) přímo od vás; (ii) prostřednictvím automatizovaného sběru dat při vašem používání služby SkyShowtime; a (iii) od třetích stran.

Tyto informace používáme z různých důvodů (které možná znáte pod pojmem „právní základ“), včetně:

 • poskytování vámi požadované služby nebo plnění smlouvy (například dodávání služby SkyShowtime);
 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (například zajištění, abyste měli k dispozici správnou knihovnu obsahu);
 • pokud jste nám k tomu dali souhlas (například k zasílání marketingových sdělení) a
 • pokud je použití nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) – oprávněný zájem je legitimním důvodem pro použití vašich osobních údajů, ale je vždy posuzován tak, aby byl vyvážen vašimi právy a zájmy. (Příkladem je situace, kdy vaše osobní údaje používáme k ověření vašich práv a přístupu ke službě SkyShowtime prostřednictvím partnerské platformy třetí strany).

Pokud se rozhodnete neposkytnout své osobní údaje, když vás o to požádáme, nebo pokud vznesete námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy jsme dali jasně najevo, že je to povinné, nemusíme být schopni vám poskytnout požadované služby nebo jinak plnit účel(y), pro který jsme vaše osobní údaje požadovali.

1.1 Osobní údaje od vás shromažďujeme za účelem:

 • Registrace a správy vašeho účtu (za účelem plnění naší smlouvy s vámi): Abychom mohli zaregistrovat váš účet a poskytnout vám funkce účtu na SkyShowtime, jako je zprostředkování přístupu k vašemu účtu, vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících zákaznických služeb, a abychom vám mohli zasílat administrativní informace, včetně informací o SkyShowtime a změnách našich podmínek a zásad, tak nám musíte poskytnout své osobní údaje jak při registraci na SkyShowtime, tak při správě vašeho účtu a profilů. Obecně se jedná o vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, platební údaje (například údaje o vaší kreditní nebo debetní kartě, službě PayPal, Apple Pay nebo Google Pay), předvolby vašeho účtu a informace o různých uživatelských profilech, které si vytvoříte.
 • Poskytování podpory zákaznických služeb (nezbytné pro naše oprávněné zájmy a plnění smlouvy s vámi): Když se obrátíte na náš tým zákaznické podpory s dotazem na objednávku, žádostí o podporu nebo s jakýmkoliv obecným dotazem, můžete být, v závislosti na vašem konkrétním dotazu, požádáni o poskytnutí osobních údajů k ověření vaší totožnosti (jako majitele účtu).. Obecně se bude jednat o vaše jméno, e-mailovou adresu, poslední 4 číslice platební karty, PSČ, datum fakturace, podrobnosti o vašem dotazu nebo požadavku, ale může se jednat i o jakékoli další informace potřebné k poskytnutí požadované podpory nebo jiné informace, které nám dobrovolně poskytnete.
 • Zasílání přímého marketingu (s vaším souhlasem): Pokud jste souhlasili (nebo jste se přihlásili) k zasílání marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu nebo push notifikací od nás, našich přidružených společností a/nebo našich partnerů, spárujeme vaše jméno, e-mailovou adresu a někdy informace o zařízení s vašimi marketingovými preferencemi. Ze zasílání marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu v jakékoli marketingové zprávě od nás nebo deaktivací příslušného tlačítka v nastavení svého účtu. Pokud se ze zasílání marketingových zpráv odhlásíte, budeme vám i nadále zasílat administrativní a servisní zprávy podle potřeby. Z marketingových sdělení prostřednictvím push notifikací se můžete odhlásit tak, že ve svém zařízení zakážete push notifikace.

1.2 Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky:

Pokud se v této části zmiňujeme o „údajích o prohlížeči a zařízení“, myslíme tím obecně vaši adresu MAC (Media Access Control), typ zařízení (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verzi operačního systému, typ internetového prohlížeče a verzi SkyShowtime, kterou používáte. Když zmiňujeme „údaje o aplikací“, máme na mysli údaje o používání aplikace, například čas a datum, kdy aplikace ve vašem zařízení (zařízeních) přistupuje k našim serverům, a jaké informace a soubory byly do aplikace staženy (ať už stažené do zařízení nebo do chytré televize). Zmínky o „IP adrese“ se týkají čísla, které vašemu zařízení automaticky přidělí poskytovatel internetových služeb a které je automaticky identifikováno a zaznamenáno v souborech protokolu našeho serveru, když přistupujete ke službě SkyShowtime, spolu s časem vaší návštěvy a vaší aktivitou na SkyShowtime.

Důvody pro zpracování osobních údajů uvedené níže označené římskou číslicí odpovídají příslušným účelům pro zpracování osobních údajů uvedeným pod stejnou číslicí.

 • Poskytování přístupu ke službě SkyShowtime ((i) plnění smlouvy a (ii) nezbytné pro naše oprávněné zájmy): Abychom při vaší návštěvě služeb SkyShowtime a/nebo při vaší komunikací s ní (i) mohli plnit naše smluvní závazky ohledně poskytování služby SkyShowtime vám; a (ii) mohli vypočítat mírů využívání služby SkyShowtime, diagnostikovat technické problémy, monitorovat výkonnost obsahu služby SkyShowtime a podávat o ní zprávy (analýzou chování uživatelů při sledování), shromažďujeme některé vaše osobní údaje. Obecně shromažďujeme informace, jako jsou údaje o prohlížeči a zařízení; údaje o aplikaci a IP adresa.
 • Poskytování personalizovaných doporučení obsahu SkyShowtime v profilech pro dospělé (plnění smlouvy): Profily pro dospělé obsahují možnost omezení obsahu v nastavení profilu, např. Rodina (obsah s hodnocením do 12 let včetně), Dospívající (obsah s hodnocením do 16 let včetně) a Dospělí (k dispozici je veškerý obsah, včetně obsahu s hodnocením do 18 let). Všechny možnosti profilu pro dospělé budou nabízet personalizovaný obsah a doporučení. Je možné, že vám bude doporučen jakýkoli obsah dostupný v profilu pro dospělé, ale přístup k němu bude omezen na základě vašeho nastavení. Abychom vám mohli poskytovat personalizovaný obsah / doporučení ke sledování jako nedílnou součást naší služby, shromažďujeme některé informace o sledování a informace o zařízení (například když se vám obsah „líbí“). Obecně se bude jednat o údaje o aplikací, nedávno zhlédnuté tituly (a kdy byly zhlédnuty); informace o prohlížeči a zařízení; a IP adresu. Pro dětské profily nejsou k dispozici žádné funkce přizpůsobení.
 • Zasílání cílené reklamy na sociálních sítích a souvisejících platformách ((i) s vaším souhlasem (na základě nastavení prohlížeče) a (ii) pro naše oprávněné zájmy (a našich partnerů platformy / partnerů třetích stran): Abychom vám mohli (i) zasílat přizpůsobené reklamy o SkyShowtime na sociálních sítích a (ii) měřit účinnost našich reklamních kampaní pomocí technologie cílené na publikum, shromažďujeme (a sdílíme se sociálními médii – další informace o partnerech sociálních médií naleznete v části 2 níže) vaše jméno, e-mailovou adresu a informace o tom, jak používáte SkyShowtime. Naši partneři ze sociálních médií a dalších platforem mohou například spojit vaši (hashovanou) e-mailovou adresu a další informace o tom, jak používáte SkyShowtime, s vašimi údaji ze sociálních médií, abychom vám mohli zasílat cílenou reklamu. Přestože vám můžeme zasílat cílenou reklamu, nemůžeme zjistit, zda jste zařazeni do seznamu cíleného publika, a nemáme přístup k informacím uchovávaným na sociálních médiích ani na jiných platformách. Z této přizpůsobené reklamy se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím nastavení svého účtu SkyShowtime. Informace o tom, co jsou soubory cookie (a další podobné technologie) a jak je používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie zde.
 • Pokud máte předplatné, které zahrnuje reklamu, abychom vám mohli poskytovat vhodnou a relevantní reklamu ((i) plnění smlouvy; (ii) plnění právní povinnosti; (iii) a (iv) nezbytné pro naše oprávněné zájmy a zájmy našich reklamních partnerů): Abychom vám mohli (i) poskytovat relevantní a vhodnou reklamu, např. reklamu, která je specifická pro daný region nebo zemi (např. nabízí položky dostupné ve vašem regionu nebo v jazyce relevantním pro váš region), reklamu založenou na obsahu (kdy inzerenti zaplatili za umístění reklamy v určitých pořadech nebo žánrech (např. komedie)), (ii) plnit zákonné požadavky ohledně spotřebitelů a propagace (např. zakázaná reklama na určité produkty), (iii) zajistit efektivní vysílání a správné zobrazení reklamy a (iv) provádět analýzu interakcí našich uživatelů s reklamou na SkyShowtime. Obecně shromažďujeme informace, jako jsou údaje o prohlížeči a zařízení; údaje o aplikaci (které pro tyto účely zahrnují také vaši úroveň interakce s reklamami); údaje o používání a IP adresa. Obsah přístupný v rámci dětského profilu se zobrazuje bez reklam.
 • Vyhodnocování doručitelnosti marketingových e-mailů (nezbytné pro naše oprávněné zájmy): Abychom mohli porozumět výkonnosti marketingových e-mailů, které vám zasíláme (pokud jste s jejich zasíláním souhlasili nebo jste se k němu přihlásili), a abychom mohli přizpůsobit budoucí marketingové e-maily, které vám zašleme, na základě vašich interakcí s našimi předchozími e-maily, shromažďujeme příchozí osobní údaje prostřednictvím automatizovaných prostředků. Obecně se jedná o informace, jako například zda jste e-mail otevřeli a na co jste v něm klikli.

1.3 Osobní údaje, které shromažďujeme od třetích stran:

 • Registrace a správa vašeho účtu prostřednictvím partnera třetí strany ((i) plnění smlouvy; (ii) nezbytné pro naše oprávněné zájmy): Pokud jste se zaregistrovali nebo máte přístup ke službě SkyShowtime prostřednictvím partnera třetí strany, poskytnete partnerovi třetí strany své osobní údaje skrze jeho službu, tak partner třetí strany nám tyto údaje sdělí, abychom vás mohli (i) ověřit a poskytnout vám přístup ke SkyShowtime a našim službám v souladu se smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli. Tyto informace také použijeme k (ii) diagnostice technických problémů a sledování výkonu našich služeb v souladu s našimi interními obchodními procesy. Obecně budou tyto informace zahrnovat informace o ověření účtu (například uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu a heslo) a související přihlašovací údaje, vyhledávací dotazy, události přihlášení, údaje o prohlížeči a zařízení a vaši IP adresu.

1.4 Obecná použití vašich osobních údajů:

 • Interní analýza agregovaných a anonymizovaných údajů (nezbytná pro naše oprávněné zájmy): Můžeme použít jakékoli informace, které nám poskytnete nebo které o vás shromáždíme, v agregované a/nebo anonymizované podobě. V této podobě vás již údaje nebudou přímo identifikovat. Můžeme například použít osobní údaje shromážděné prostřednictvím vašeho používání služby SkyShowtime k výpočtu procenta našich uživatelů, kterým se líbí určitý pořad nebo film. Získané agregované a/nebo anonymizované údaje používáme k různým účelům, včetně vývoje nových produktů a služeb, zlepšování nebo přizpůsobování našich stávajících produktů a služeb, zjišťování účinnosti našich propagačních kampaní, abychom mohli naše kampaně lépe přizpůsobit potřebám a zájmům našich uživatelů, a k provádění a rozšiřování naší činnosti, např. abychom pochopili, o které části služby SkyShowtime mají naši uživatelé největší zájem, a mohli tak efektivně zaměřit naše zdroje a úsilí o rozvoj.
 • Dodržování našich podmínek používání (nezbytné pro naše oprávněné zájmy): Abychom zajistili, že služby a obsah budou používány pouze způsoby výslovně povolenými v našich Podmínkách používání (čas od času aktualizovaných), mohou se naše postupy pro dodržování Podmínek používání vztahovat na všechny výše uvedené osobní údaje, které o vás uchováváme.
 • Přenositelnost obsahu (plnění právní povinnosti): Abychom mohli určit, kterou knihovnu obsahu je vhodné vám nabídnout, shromažďujeme osobní údaje, které nám pomáhají ověřit zemi vašeho bydliště. Tyto informace mohou zahrnovat vaši IP adresu, fakturační adresu a platební údaje.
 • Audity (interní a externí) a dodržování předpisů (splnění zákonné povinnosti): Aby bylo možné ověřit, že naše interní procesy splňují zákonné, regulační nebo smluvní požadavky, může se náš proces auditu a dodržování předpisů vztahovat na všechny osobní údaje, které o vás uchováváme.
 • Podvody a bezpečnost (nezbytné (i) pro naše oprávněné zájmy nebo (ii) splnění právní povinnosti, v závislosti na situaci): Abychom mohli provádět kontroly zaměřené na podvody a bezpečnost, například za účelem odhalení a prevence kybernetických útoků nebo pokusů o krádež identity, jakož i za účelem ochrany našich práv k obsahu, včetně ochrany našich zájmů a práv v souvislosti s obsahem, který zpřístupňujeme na SkyShowtime, se může na veškeré osobní údaje, které o vás uchováváme, vztahovat náš proces kontroly zaměřený na podvody a bezpečnost.
 • Provozování našeho podnikání (nezbytné pro naše oprávněné zájmy): Abychom mohli efektivně fungovat v rámci našeho obchodního modelu a struktury způsobem, který účinně slouží našim uživatelům, včetně využívání řady centralizovaných a lokalizovaných obchodních funkcí, vztahují se naše administrativní postupy na všechny osobní údaje, které o vás uchováváme.
 • Právní nároky (nezbytné pro (i) splnění právní povinnosti nebo (ii) pro naše oprávněné zájmy, v závislosti na situaci): Abychom mohli účinně bránit nebo uplatňovat nároky na ochranu našich zákonných práv a zájmů a reagovat na vyšetřování regulačních orgánů nebo orgánů činných v trestním řízení, může se náš právní postup pro uplatnění nároků týkat všech osobních údajů, které o vás uchováváme.

2. KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME

Vaše osobní údaje sdílíme, jak je popsáno níže, pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Partneři třetích stran: Pokud se zaregistrujete nebo získáte přístup ke službě SkyShowtime prostřednictvím třetí strany nebo skrze jiný produkt či službu (např. obchod s aplikacemi nebo pokud je služba SkyShowtime součástí nabídky nebo balíčku jiné televizní platformy nebo poskytovatele služeb), tak v rámci využívání služby SkyShowtime sdílíme vaše osobní údaje s těmito poskytovateli třetích stran, jako je identifikace uživatele a IP adresa.
 • Dodavatelé, subdodavatelé a poskytovatelé služeb: Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které poskytují služby naším jménem (a v některých případech i s našimi přidruženými společnostmi), abychom usnadnili služby, které nám poskytují. Může se jednat o konzultanty z jiných společností Comcast Group a Paramount, poskytovatele odborných poradenských služeb (právníci a účetní), poskytovatelé služeb zajišťující hosting, marketingové technologie, analýzu dat, zpracování plateb, zpracování objednávek, infrastrukturu, IT služby, zákaznický servis, doručování e-mailů, audit a další podobné služby.
 • Marketingoví partneři: S vaším souhlasem sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami (včetně společností Comcast Group a Paramount), abychom jim umožnili zasílat vám marketingová sdělení v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.
 • Partneři na sociálních médiích: (včetně společnosti Meta – Facebook) za účelem umístění veřejné reklamy na sociální média. Na základě vašeho nastavení ochrany osobních údajů a vašich aktivitách na těchto sítích, můžeme sdílet kontaktní údaje, identifikační a demografické údaje, obsah vytvořený uživatelem, údaje o zařízení a identifikátory, údaje o připojení a používání a informace o sociálních sítích. Dovolujeme si upozornit, že společnost Meta Ireland je společným správcem pro společné zpracování (jak je uvedeno zde). Další informace (včetně informací o tom, o jaký základ se společnost Meta Ireland opíra a jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů) naleznete zde v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta Ireland.
 • Podle potřeby k ochraně naší nebo jiných osob (včetně vás): Vaše osobní údaje sdílíme, pokud jsme k tomu povinni, abychom splnili (a/nebo pokud se důvodně domníváme, že jsme povinni splnit) naše právní povinnosti, například na základě soudních příkazů, regulačních opatření nebo opatření k prosazování práva; nebo abychom vymáhali plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli; nebo abychom chránili práva, majetek, bezpečnost nebo zabezpečení společnosti SkyShowtime, našich přidružených společností, vás, jiných třetích stran, uživatelů SkyShowtime nebo široké veřejnosti.
 • Obchodní převody: Je naším oprávněným zájmem zpřístupnit nebo předat vaše osobní údaje třetí straně v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým naším podnikem, službami, majetkem, akciemi nebo jejich částí (včetně v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením). Mezi takové třetí strany může patřit například nabývající subjekt a jeho poradci.
 • Abychom zajistili dodržování našich smluvních podmínek: včetně ochrany našich zájmů a práv k obsahu, který zpřístupňujeme na SkyShowtime, nebo jiných smluv, které jsme s vámi uzavřeli, a abychom mohli uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli jednání, např. na základě soudních příkazů a s využitím agentur pro vymáhání pohledávek.

3. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Automatizované rozhodování nepoužíváme pro žádné právní ani jiné významné aspekty vašeho účtu u nás.

4. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ MIMO VAŠI DOMOVSKOU ZEMI

Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k mezinárodnímu rozsahu podnikání společnosti SkyShowtime mohou být vaše osobní údaje ukládány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme provozovny nebo kde spolupracujeme s poskytovateli služeb. Používáním služby SkyShowtime berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být předávány do zemí mimo zemi vašeho bydliště, včetně oblastí, jako jsou Spojené státy americké, kde mohou platit jiná pravidla ochrany údajů než vaší země.

V zájmu ochrany vašich osobních údajů společnost SkyShowtime předává vaše osobní údaje pouze v rámci Evropské unie a do zemí, které Evropská komise považuje za země s odpovídající úrovní ochrany. V případech, kdy to není možné, používáme standardní smluvní doložky přijaté regulačními orgány, například Evropskou komisí. Máte právo získat kopii přijímajících zemí nebo bezpečnostních opatření, která používáme, a to tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v článku 7 (Vaše práva na ochranu osobních údajů) v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

5. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to nezbytné nebo povolené, s přihlédnutím k účelu (účelům), pro který byly získány, a v souladu s platnými právními předpisy.

Ke kritériím, podle kterých určujeme dobu uchovávání, patří např.:

 • Doba, po kterou s vámi máme trvalý vztah a poskytujeme vám službu SkyShowtime (například dokud u nás máte účet nebo dokud používáte službu SkyShowtime), a pokud máme oprávněný zájem dále uchovávat vaše osobní údaje, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • Pokud se na nás vztahuje právní povinnost (například některé zákony vyžadují, abychom údaje o vaší transakci po určitou dobu uchovávali, než je budeme moci vymazat, jako například právní předpisy v oblasti regulace, daní a auditu);
 • Pokud je uchovávání údajů doporučeno vzhledem k našemu právnímu postavení (například v souvislosti s platnými promlčecími lhůtami, soudními spory nebo regulačními šetřeními); a
 • Všechny pokyny vydané příslušnými orgány týkající se právních povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

6. CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE / ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Žádáme vás, abyste nám na SkyShowtime nebo jeho prostřednictvím ani jinak neposílali osobní údaje patřící do zvláštní kategorie osobních údajů či jiné citlivé osobní údaje (např. rodné číslo, informace týkající se rasového nebo etnického původu, sexuální orientace nebo sexuálního života, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, informace týkající se zdraví, trestní minulosti nebo členství v odborech), pokud si tyto informace výslovně nevyžádáme. Pokud tyto informace poskytnete aktivně a dobrovolně, bude se mít za to, že jste nám dali souhlas se zpracováním těchto údajů.

7. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na přístup, opravu, vznesení námitky, omezení, výmaz, přenos, odvolání souhlasu (pokud se o něj opíráme jako o právní základ, jak je uvedeno výše) a máte právo být informováni o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Svou žádost můžete odeslat zde nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho Centra nápovědy (pro přístup do něj musíte být přihlášeni). Vy nebo váš oprávněný zástupce můžete svou žádost nebo jakékoli jiné dotazy či připomínky k tomuto Prohlášení nebo našim postupům zpracování údajů zaslat také tak, že nás kontaktujete na adrese: privacy@SkyShowtime.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Dovolujeme si upozornit, že tato práva mohou být za určitých okolností omezena, například pokud poskytnutí požadovaných informací odhalí osobní údaje jiné osoby. V zájmu vaší ochrany může být nutné, abychom před odpovědí na vaši žádost ověřili vaši totožnost. Jste-li oprávněný zástupce, můžeme vás požádat o důkaz, že jste oprávněni jednat jménem majitele účtu.
Můžete nám také napsat na adresu: Compliance Team, SkyShowtime Limited, Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD, United Kingdom.

Za zajištění ochrany vašich osobních údajů a dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů odpovídá náš pověřenec pro ochranu osobních údajů („DPO“). V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se vašich osobních údaji se můžete obrátit na našeho DPO na adrese dpo@skyshowtime.com.

Pamatujte, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná, proto prosím neuvádějte ve svých e-mailových zprávách, které nám posíláte, informace o kreditních kartách nebo jiné citlivé informace.

Máte také právo podat na nás stížnost u britského Úřadu komisaře pro informace (www.ico.org.uk) nebo u místního dozorového orgánu pro ochranu údajů („DPA“). Seznam dozorových orgánů pro ochranu údajů v EU naleznete zde.

8. AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. O významných změnách vás budeme informovat, pokud s vámi máme vztah, a jinak budeme aktualizované verze čas od času zveřejňovat na našich webových stránkách. V legendě POSLEDNÍ AKTUALIZACE v horní části této stránky najdete informaci o tom, kdy bylo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy revidováno. Jakékoli změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost, jakmile revidované Prohlášení o ochraně osobních údajů zpřístupníme na webových stránkách SkyShowtime nebo jejich prostřednictvím.