Privacyverklaring SkyShowtime

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2024

SkyShowtime Limited (hierna ook 'we', 'onze' of 'wij') is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via de SkyShowtime-website, het platform en gerelateerde applicaties (gezamenlijk “SkyShowtime” genoemd), waarmee gebruikers toegang verkrijgen tot on demand digitale content en bijbehorende diensten.

We begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u, daarom is het ook belangrijk voor ons! We nemen uw privacy serieus bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens, betalingsgegevens, marketingvoorkeuren of gegevens die aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld en op basis waarvan u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

In deze Privacyverklaring worden onze werkwijzen beschreven ten aanzien van de persoonsgegevens die we van u verwerken, en de rechten en keuzes die u heeft ten aanzien van ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Gebruikers jonger dan 18 jaar

Personen jonger dan 18 jaar mogen zelf geen SkyShowtime-account hebben, maar mogen SkyShowtime wel gebruiken met toestemming en onder toezicht van een ouder of voogd. Geregistreerde ouders of voogden kunnen via de SkyShowtime-accountinstellingen een apart kindprofiel aanmaken voor personen jonger dan 18 jaar.

BEKNOPT OVERZICHT
1. HOE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
2. WANNEER DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
3. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
4. DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN UW EIGEN LAND
5. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
6. GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
7. UW PRIVACYRECHTEN
8. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

1. HOE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We ontvangen persoonsgegevens van u op verschillende manieren: (i) rechtstreeks van u; (ii) door middel van geautomatiseerde verzameling via uw gebruik van SkyShowtime; en (iii) via externe partijen.

We gebruiken deze informatie voor diverse doeleinden (soms ook de 'rechtsgrond' voor de verwerking genoemd), bijvoorbeeld:

 • voor het leveren van een gevraagde service, of om onze contractuele verplichting aan u na te komen (zoals het leveren van de SkyShowtime-streamingdienst);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die wij hebben (bijvoorbeeld waarborgen dat de contentbibliotheek beschikbaar is voor u);
 • wanneer u ons toestemming heeft gegeven (bijv. om u marketingmaterialen toe te sturen); en
 • wanneer het gebruik noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde partij) - een gerechtvaardigd belang is een dwingende reden voor het gebruik van uw persoonsgegevens en dit wordt altijd zorgvuldig afgewogen tegen uw eigen rechten en belangen. (Een voorbeeld hiervan is dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw rechten en toegang tot SkyShowtime via een extern-partnerplatform te verifiëren).

Als u besluit uw persoonsgegevens niet te verstrekken wanneer wij daarom vragen, of als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens nadat wij hebben aangegeven dat dit noodzakelijk is, kunnen wij mogelijk niet de diensten leveren waarom u heeft gevraagd of het/de doel(en) verwezenlijken waarvoor we uw persoonsgegevens hebben gevraagd.

1.1 Persoonsgegevens die over u worden verzameld, om:

 • Uw account te registreren en beheren (voor de uitvoering van onze overeenkomst met u): om uw account te registreren en u te voorzien van functies voor uw account op SkyShowtime, zoals het verstrekken van toegang tot uw account, het bijhouden van uw account en het verlenen van gerelateerde klantenservice aan u, alsmede het versturen van administratieve informatie, waaronder informatie over SkyShowtime en wijzigingen in onze voorwaarden en beleidslijnen, verstrekt u uw persoonsgegevens aan ons wanneer u zich aanmeldt voor SkyShowtime en uw account en profielen beheert. Doorgaans gaat het om uw naam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens (zoals uw creditcard-, betaalpas-, PayPal-, Apple Pay- of Google Pay-gegevens), uw accountvoorkeuren en informatie over de diverse gebruikersprofielen die u aanmaakt.
 • Klantenserviceondersteuning te leveren aan u (noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen en de uitvoering van onze overeenkomst met u): om u te helpen bij het beantwoorden van een vraag over een bestelling, een supportverzoek of algemene vraag, wanneer u contact opneemt met het klantenserviceteam zult u mogelijk worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken om uw identiteit (als accounthouder) te verifiëren en met betrekking tot uw specifieke vraag. Doorgaans omvat dit uw naam, e-mailadres, de laatste 4 cijfers van uw betaalpas, postcode, factuurdatum, details van uw vraag of verzoek, maar dit kan ook aanvullende informatie omvatten die u moet verstrekken voor de gevraagde ondersteuning, of andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt.
 • Direct marketing naar u te sturen (met uw toestemming): wanneer u toestemming heeft gegeven (of wanneer u zich heeft aangemeld) voor het ontvangen van marketingcommunicaties via e-mail of pushberichten van ons, gelieerde ondernemingen en/of onze partners, zullen wij uw naam, e-mailadres en soms apparaatinformatie koppelen aan uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van reclame e-mails door middel van de afmeldlink in elk marketingbericht dat u van ons ontvangt, of door de betreffende knop in uw accountinstellingen uit te schakelen. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen we wel doorgaan met het versturen van noodzakelijke administratieve en serviceberichten naar u. U kunt zich afmelden voor marketing via pushberichten door de pushberichten op uw apparaat uit te schakelen.

1.2 Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen:

Wanneer in deze paragraaf gesproken wordt over 'browser- en apparaatgegevens', wordt daaronder voornamelijk verstaan: uw Media Access Control (MAC)-adres, apparaattype (Windows of Macintosh), schermresolutie, besturingssysteemversie, internetbrowsertype en de versie van SkyShowtime die u gebruikt. Wanneer gesproken wordt over 'appgegevens' wordt daaronder verstaan: appgebruiksgegevens, zoals de tijd en datum waarop de app op uw apparaat/apparaten toegang had/hadden tot onze servers en welke informatie en bestanden zijn gedownload naar de app (ongeacht of deze zijn gedownload naar een apparaat of een smart-tv). Onder 'IP-adres' wordt verstaan: het nummer dat automatisch door uw internetserviceprovider wordt toegewezen aan uw apparaat en automatisch wordt geïdentificeerd en geregistreerd in onze serverlogbestanden zodra u SkyShowtime opent, samen met het tijdstip van uw bezoek en uw activiteiten op SkyShowtime.

 • Toegang bieden tot SkyShowtime; ((i) uitvoering van de overeenkomst; en (ii) noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen): teneinde (i) onze contractuele verplichtingen rondom het leveren van de SkyShowtime-service aan u te kunnen vervullen; en (ii) ons te helpen het gebruik op SkyShowtime te berekenen, technische problemen te diagnosticeren, de prestaties van de content van SkyShowtime te volgen en registreren (door het kijkgedrag van gebruikers te analyseren), verzamelen we enkele persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan of interactie met SkyShowtime. Normaal gesproken verzamelen we informatie zoals browser- en apparaatgegevens; appgegevens; en IP-adres.
 • Aanbieden van gepersonaliseerde SkyShowtime-contentaanbevelingen in volwassenen-profielen (uitvoering van overeenkomst): Volwassenen-profielen omvatten de optie om content te beperken in de profielinstellingen, bijv. Gezin (content geschikt voor tot en met 12 jaar), Tieners (content geschikt voor tot en met 16 jaar) en Volwassenen (alle content is beschikbaar, inclusief content voor 18 jaar en ouder). Alle opties voor het volwassenen-profiel omvatten gepersonaliseerde content en aanbevelingen. Het kan zijn dat er content wordt aanbevolen die beschikbaar is binnen het volwassenen-profiel, maar dat de toegang daartoe beperkt is op basis van uw instellingen. Teneinde u gepersonaliseerde content aan te kunnen bieden/kijksuggesties te kunnen doen als integraal onderdeel van onze service, zullen wij een aantal kijkgegevens en apparaatinformatie verzamelen (bijv. wanneer u content 'liket'). Normaal gesproken betreft dit appgegevens, onlangs bekeken titels (en wanneer deze werden bekeken); browser- en apparaatinformatie; en IP-adres. Er zijn geen personaliseringsfuncties voor kind-profielen.
 • Aanbieden van doelgerichte reclame op sociale media en gerelateerde platform; ((i) met uw toestemming (op basis van browserinstellingen); en (ii) ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van ons (en onze platformpartners/externe partners): om (i) u gerichte reclames over SkyShowtime op sociale media te kunnen sturen; en (ii) de effectiviteit van onze reclamecampagnes te kunnen meten met behulp van publieksgerichte technologie, verzamelen (en delen met sociale media– zie paragraaf 2 hieronder voor meer informatie over socialemediapartners) uw naam, e-mailadres en informatie over hoe u SkyShowtime gebruikt. Bijvoorbeeld onze sociale media- en andere platformpartners kunnen uw (gehashte) e-mailadres en andere informatie over uw gebruik van SkyShowtime combineren met uw socialemediagegevens zodat we gerichte reclames kunnen sturen. Hoewel we u gerichte reclames kunnen sturen, kunnen we niet zien of u opgenomen bent in de specifieke publiekslijst en hebben we geen toegang tot informatie op sociale media of ander platformen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze gerichte reclame via uw SkyShowtime-accountinstellingen. Raadpleeg ons Cookiebeleid hier voor informatie over wat cookies (en soortgelijke technologieën) zijn en hoe we deze gebruiken.
 • Als u een abonnement inclusief reclame heeft, om u te kunnen voorzien van gepaste en relevante reclame; ((i) uitvoering van overeenkomst; (ii) naleving van wetgeving; (iii) en (iv) noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van ons en onze reclamepartners): om (i) u te kunnen voorzien van relevante en gepaste reclame, d.w.z. reclame die regio- of landspecifiek is (zoals het aanbieden van producten die in uw regio of in de voor uw regio relevante taal beschikbaar zijn), op content gebaseerd is (waar adverteerders hebben betaald voor het tonen van reclame in bepaalde shows of genres (bijv. komedie); (ii) te voldoen aan de eisen van de klant en aan de wettelijke vereisten voor reclame (bijv. beperkte productreclame); (iii) te zorgen dat reclames effectief en correct worden getoond; en (iv) analyses te kunnen uitvoeren ten aanzien vande interacties van onze gebruikers met de reclames op SkyShowtime. Doorgaans verzamelen we informatie zoals browser- en apparaatgegevens; appgegevens (in dit geval ook uw interactie met de reclames); gebruiksgegevens en IP-adres. Er wordt geen reclame gemaakt op content binnen een Kind-profiel.
 • Beoordelen van de bezorgbaarheid van reclame-e-mails (noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen): om ons inzicht te bieden in de prestaties van de reclame e-mails die wij u sturen (waarvoor u toestemming heeft gegeven of waarvoor u zich heeft aangemeld) en om toekomstige reclame e-mails die wij u zullen sturen aan te passen op basis van uw interacties met onze eerdere e-mails, verzamelen wij enkele persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze. Dit betreft meestal informatie over of u de e-mail heeft geopend en waarop u heeft geklikt in de e-mail.

1.3 Persoonsgegevens die we verzamelen van externe partijen:

 • Registreren en beheren van uw account via een externe partner; ((i) nakoming van contractuele verplichtingen; (ii) noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen): wanneer u zich heeft aangemeld voor of gebruikmaakt van SkyShowtime via een externe partner, levert u uw persoonsgegevens aan de externe partner via hun service. De externe partner zal deze gegevens met ons delen, zodat wij (i) kunnen verifiëren dat het om u gaat en u toegang kunnen bieden tot SkyShowtime en onze diensten in navolging van de overeenkomst die u met ons heeft. Daarnaast zullen we deze informatie gebruiken om (ii) technische problemen te diagnosticeren en de prestaties van onze services te monitoren, in lijn met onze interne bedrijfsprocessen. Over het algemeen omvat deze informatie accountverificatie-informatie (bijvoorbeeld gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord) en gerelateerde gebruikersgegevens, zoekopdrachten, aanmeldingen, browser- en apparaatgegevens, en uw IP-adres.

1.4 Algemene gebruiksdoeleinden van uw persoonsgegevens:

 • Interne analyse van geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens (noodzakelijk voor onze gerechtvaarigde belangen): We kunnen alle informatie die u ons aanlevert of die wij over u hebben verzameld, gebruiken in een samengevoegde en/of geanonimiseerde vorm. In deze vorm kunnen deze gegevens u niet langer direct identificeren. Bijvoorbeeld door persoonsgegevens te gebruiken die zijn verzameld via uw gebruik van SkyShowtime om het percentage gebruikers te berekenen dat een bepaalde serie of film goed vond. We gebruiken de samengevoegde en/of geanonimiseerde gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en services, het verbeteren of aanpassen van onze huidige producten en services, het bepalen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes, zodat we onze campagnes nog beter kunnen aanpassen aan de behoeften en belangen van onze gebruikers, en het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten, bijv. door inzicht te krijgen in welke onderdelen van SkyShowtime het belangrijkst zijn voor onze gebruikers, zodat we onze middelen en inspanningen gericht kunnen inzetten.
 • Naleving van onze Gebruiksvoorwaarden bij het verzamelen van uw persoonsgegevens (noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen): om te waarborgen dat de services en content alleen worden gebruikt op de manieren die expliciet zijn toegestaan in onze Gebruiksvoorwaarden (zoals regelmatig bijgewerkt) kunnen onze nalevingsprocedures voor de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op elk onderdeel van de hierboven genoemde persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Contentoverdraagbaarheid (nakoming van een wettelijke verplichting): om te bepalen welke contentbibliotheek gepast is om aan u te tonen, verzamelen wij persoonsgegevens die ons helpen om na te gaan in welk land u woont. Deze informatie kan uw IP-adres, factuuradres en betalingsinformatie omvatten.
 • Audits (zowel intern als extern) en naleving (naleving van een wettelijke verplichting): om te verifiëren dat onze interne processen voldoen aan wettelijke, regelgevings- of contractuele vereisten, kan ons audit- en nalevingsproces van toepassing zijn op elk onderdeel van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Fraude en beveiliging (noodzakelijk (i) voor onze gerechtvaardigde belangen; of (ii) naleving van een wettelijke verplichting, afhankelijk van de situatie): om fraude- en beveiligingscontroles uit te voeren, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te detecteren en te voorkomen, en onze contentrechten te beschermen, met inbegrip van de bescherming van onze belangen en rechten met betrekking tot de content die we beschikbaar stellen op SkyShowtime, kan ons fraude- en beveiligingscontroleproces van toepassing zijn op elk onderdeel van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Voor het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten (noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen): om binnen ons bedrijfsmodel en -structuur efficiënt te kunnen functioneren op een manier die effectief ten dienste staat van onze gebruikers, onder andere door gebruik te maken van een reeks gecentraliseerde en gelokaliseerde bedrijfsfunctionaliteiten, zijn onze administratieve procedures van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Rechtsvorderingen (noodzakelijk (i) voor nakoming van een wettelijke verplichting; of (ii) voor onze gerechtvaardigde belangen, afhankelijk van de situatie): om ons op effectieve wijze te verdedigen tegen of om rechtsvorderingen in te dienen ter bescherming van onze wettelijke rechten en belangen en om te reageren op onderzoeken van regelgevende of wetshandhavingsinstanties, kan onze juridische claimprocedure van toepassing zijn op elk onderdeel van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

2. WANNEER DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We delen uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven voor de doeleinden als beschreven in deze Privacyverklaring.

 • Externe partners: Als u zich aanmeldt voor of gebruikmaakt van SkyShowtime via een externe partij of met behulp van een ander(e) product of service (zoals een appstore of wanneer SkyShowtime onderdeel uitmaakt van een bundel of pakket van een ander tv-platform of andere provider), delen we uw persoonsgegevens met deze externe providers in verband met uw gebruik van SkyShowtime, zoals gebruikersidentificatie en IP-adres.
 • Contractanten, subcontractanten en serviceproviders: We delen uw persoonsgegevens met externe partijen die namens ons (en in sommige gevallen namens onze gelieerde ondernemingen) diensten leveren, zodat zij deze diensten aan u beschikbaar kunnen stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld adviseurs van andere Comcast Group- en Paramount-bedrijven zijn, professionele aanbieders van adviesdiensten (advocaten en accountants), serviceproviders op het gebied van hosting, marketingtechnologie, data-analyse, betalingsverwerking, orderverwerking, levering infrastructuur, IT-services, klantenservice, e-mailafhandeling, auditing en andere soortgelijke services.
 • Marketingpartners: Met uw toestemming delen we uw persoonlijke informatie met externe partijen (waaronder Comcast Group- en Paramount-bedrijven) om hen in staat te stellen u marketingberichten te sturen, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.
 • Socialemediapartners: (inclusief Meta - Facebook) ten behoeve van het plaatsen van openbare reclames op sociale media. Afhankelijk van uw privacy-instellingen en acties op dergelijke netwerken kunnen we contactinformatie, identificatiegegevens en demografische informatie, door de gebruiker gegenereerde content, apparaatinformatie en -identificatie, verbindings- en gebruiksgegevens, alsmede socialemedia-informatie delen. Meta Ireland is een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de gezamenlijke verwerking (zoals hier verder omschreven). Aanvullende informatie (met inbegrip van de rechtsgrondslag op basis waarvan Meta Ireland de gegevens verwerkt en hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen) vindt u hier in het Gegevensbeleid van Meta Ireland.
 • Wanneer dat nodig is om ons of anderen (met inbegrip van u) te beschermen: We delen uw persoonsgegevens als we hiertoe verplicht zijn om te voldoen (en/of wanneer we redelijkerwijs menen dat we verplicht zijn om te voldoen) aan een wettelijke of regelgevingsverplichting, zoals een gerechtelijk bevel, regelgevings- of rechtshandhavingsacties; of om een overeenkomst die we met u hebben af te dwingen; of om de rechten, het eigendom, de veiligheid of beveiliging van SkyShowtime, onze gelieerden, andere externe partijen, gebruikers van SkyShowtime of het algemene publiek te beschermen.
 • Zakelijke doorgifte: We hebben een gerechtvaardigd belang in de overdracht of doorgifte van uw persoonsgegevens aan een externe partij in het geval van een reorganisatie, fusie, overname, joint venture, toewijzing, overdracht of andere afstoting van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, services, activa, aandelen (inclusief in verband met faillissement of soortgelijke procedures). Dergelijke externe partijen kunnen bijvoorbeeld een overnamepartij en haar adviseurs zijn.
 • Voldoen aan onze voorwaarden: met inbegrip van het beschermen van onze belangen in en rechten op de content die we beschikbaar stellen op SkyShowtime, of andere overeenkomsten die we met u hebben en die ons in staat stellen beschikbare rechtsmiddelen toe te passen of schades te beperken die we mogelijk oplopen als resultaat van een procedure, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel, en het gebruik van incassobureaus.

3. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

We gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming voor juridische of andere belangrijke aspecten van uw account bij ons.

4. DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN UW EIGEN LAND

Vanwege het internationale bereik van de bedrijfsvoering van SkyShowtime kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in een land waar wij faciliteiten hebben of waar we gebruikmaken van serviceproviders. Door gebruik te maken van SkyShowtime begrijpt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar derde landen, met inbegrip van locaties zoals de Verenigde Staten, met andere gegevensbeschermingsregels dan die in uw eigen land gelden.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens zal SkyShowtime uw persoonsgegevens alleen doorgeven binnen de Europese Unie en naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat er sprake is van een afdoende beschermingsniveau. Wanneer dit niet mogelijk is, gebruiken we een modelcontract dat door regelgevingsautoriteiten, zoals de Europese Commissie, is goedgekeurd. U heeft recht op een overzicht van de ontvangende landen of beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken en kunt dit aanvragen door contact met ons op te nemen zoals beschreven aan het eind van deze Privacyverklaring.

5. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk of toegestaan, daarbij rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De criteria die wij hanteren om onze bewaarperioden vast te stellen zijn:

 • de tijdsduur van onze doorlopende relatie met u en waarbinnen wij SkyShowtime aan u aanbieden (bijvoorbeeld zolang als u een account bij ons heeft of u SkyShowtime blijft gebruiken) en wanneer we gerechtvaardigde belangen hebben om uw persoonsgegevens langer te bewaren, zoals omschreven in deze Privacyverklaring;
 • wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij gehouden zijn (bepaalde wetgeving verplicht ons bijvoorbeeld om uw transacties gedurende een bepaalde tijdsperiode te bewaren voordat we ze kunnen verwijderen, zoals algemene, belasting- en auditwetgeving);
 • wanneer bewaring raadzaam is vanwege onze juridische positie (bijv. in relatie met geldende verjaringstermijnen, procesvoering of regelgevingsonderzoeken); en
 • alle richtlijnen die zijn uitgevaardigd door relevante juridische en gegevensbeschermingsautoriteiten.

6. GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

We vragen u geen gevoelige persoonsgegevens te sturen (zoals burgerservicenummers, informatie over ras of etniciteit, seksuele geaardheid of seksleven, politieke standpunten, religie of filosofische overtuigingen, gezondheidsgerelateerde informatie, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via SkyShowtime dan wel anderszins, tenzij we expliciet om deze informatie vragen. Als u dergelijke informatie proactief en vrijwillig verstrekt, wordt u geacht toestemming aan ons te hebben gegeven voor het verwerken van deze gegevens.

7. UW PRIVACYRECHTEN

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten overdragen, de verwerking ervan te beperken, uw toestemming voor de verwerking (op basis van een rechtsgrond zoals hierboven omschreven) in te trekken en om informatie te ontvangen over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. U kunt uw verzoek hier indienen, of contact met ons opnemen via ons Helpcentrum (u moet hiervoor ingelogd zijn). U of uw bevoegde vertegenwoordiger kunt uw verzoek indienen of vragen stellen, dan wel zorgen uiten over deze Verklaring of over onze gegevensverwerkingsmethoden, door contact met ons op te nemen via: privacy@SkyShowtime.com. We zullen in overeenstemming met de geldende wetgeving op uw verzoek reageren. In bepaalde gevallen kunnen deze rechten beperkt zijn, bijv. wanneer de gevraagde informatie openbaarmaking van persoonsgegevens van een andere persoon betreft. Voor uw eigen bescherming moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren alvorens te kunnen reageren op uw verzoek. Als u een bevoegde vertegenwoordiger bent, kunnen we u om bewijs vragen dat u de bevoegdheid heeft om namens de accounthouder te handelen.

U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via: Compliance Team, SkyShowtime Limited, Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD, United Kingdom.

Onze Functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”, Data Protection Officer) is verantwoordelijk voor het waarborgen van de bescherming van uw persoonsgegevens en voor naleving van de gegevensbeschermingswetgeving. U kunt contact opnemen met onze DPO via dpo@skyshowtime.com voor alle vragen of zorgen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Bedenk dat e-mailcommunicaties niet altijd veilig zijn. Daarom raden we u aan om geen creditcardinformatie of andere gevoelige informatie via uw e-mailcorrespondentie met ons te versturen.

U heeft ook het recht om een klacht over ons in te dienen bij het UK Information Commissioner’s Office (www.ico.org.uk) of bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming. Een overzicht van de nationale autoriteiten in Europa vindt u hier.

8. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze Privacyverklaring op elk gewenst moment wijzigen. Als wij een relatie met u hebben, zullen we u informeren over belangrijke wijzigingen en daarnaast van tijd tot tijd bijgewerkte versies op onze website plaatsen. Raadpleeg de legenda LAATST BIJGEWERKT bovenaan deze pagina om te zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst werd herzien. Alle wijzigingen in deze Privacyverklaring worden van kracht zodra wij de herziene Privacyverklaring beschikbaar stellen op of via de SkyShowtime-website.