Oświadczenie o ochronie prywatności w SkyShowtime

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2024 r.

Firma SkyShowtime Limited (do której w tym dokumencie odnoszą się też terminy „my”, „nasze” i „nas”) jest administratorem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej, platformy i powiązanych aplikacji SkyShowtime (łącznie zwanych „SkyShowtime”), które umożliwiają użytkownikom dostęp na żądanie do treści cyfrowych i powiązanych usług.

Wiemy, że prywatność jest dla Państwa ważna, dlatego jest ona również ważna dla nas! Traktujemy Państwa prywatność poważnie, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Takie dane to informacje, które pozwalają Państwa zidentyfikować i są to, między innymi, imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane do płatności, preferencje marketingowe lub też dane, które można powiązać z takimi informacjami w celu bezpośredniej lub pośredniej Państwa identyfikacji.
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje nasze praktyki związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, a także prawa i możliwości, jakie Państwo mają w związku z wykorzystaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Użytkownicy poniżej 18 roku życia
Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą mieć konta SkyShowtime, ale mogą korzystać ze SkyShowtime za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Zarejestrowani rodzice lub opiekunowie mogą również utworzyć osobne profile z ograniczeniami wiekowymi dla osób poniżej 18 roku życia w ustawieniach konta SkyShowtime.

TEMATY OMÓWIONE W TYM DOKUMENCIE

1. JAK GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

2. KIEDY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

3. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

4. PRZESYŁANIE PAŃSTWA DANYCH POZA KRAJ ZAMIESZKANIA

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

6. WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

7. PAŃSTWA PRAWO DO PRYWATNOŚCI

8. AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O PRYWATNOŚCI

1 JAK GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe otrzymujemy na kilka sposobów: (i) bezpośrednio od Państwa; (ii) wskutek automatycznego gromadzenia danych podczas korzystania przez Państwa ze SkyShowtime; oraz (iii) od podmiotów zewnętrznych.

Wykorzystujemy te informacje w różnych celach (opierając się na tzw. „podstawie prawnej”), w celach takich jak:

• świadczenie żądanej usługi lub wykonywanie zobowiązań umownych wobec Państwa (takich jak dostarczanie usługi SkyShowtime);
• spełnianie spoczywających na nas obowiązków prawnych (np. zapewnianie, aby mieli Państwo dostęp do właściwej biblioteki treści);
• wykonywanie czynności, na które wyrazili Państwo zgodę (np. wysyłanie materiałów marketingowych); oraz
• gdy wykorzystanie jest niezbędne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy podmiotu zewnętrznego) – uzasadniony interes to ważny powód wykorzystania Państwa danych osobowych, który jest zawsze oceniany pod kątem równowagi w odniesieniu do Państwa praw i interesów. (Przykładem tego jest sytuacja, w której wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu uwierzytelnienia Państwa praw i dostępu do SkyShowtime za pośrednictwem platformy partnerskiej podmiotu zewnętrznego).

Jeśli zdecydują się Państwo nie udostępniać swoich danych osobowych, gdy o nie poprosimy, lub jeśli sprzeciwią się Państwo wykorzystaniu przez nas Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy wyraźnie wskazaliśmy, że jest to konieczne, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu żądanych usług lub spełnić celów, dla których poprosiliśmy o Państwa dane osobowe.

1.1 Dane osobowe zbieramy od Państwa, aby:

· Zarejestrować Państwa konto i nim zarządzać (w celu wykonania naszej umowy z Państwem): abyśmy mogli zarejestrować Państwa konto i oferować Państwu funkcje związane z kontem w SkyShowtime, takie jak zapewnianie dostępu do Państwa konta, utrzymywanie Państwa konta i świadczenie powiązanych usług obsługi klienta, a także wysyłać Państwu informacje administracyjne, w tym informacje o SkyShowtime oraz zmianach w naszych warunkach i zasadach, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe podczas rejestracji w SkyShowtime oraz podczas zarządzania swoim kontem i profilami. Zasadniczo są to Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane do płatności (takie jak dane karty kredytowej lub debetowej, PayPal, Apple Pay lub Google Pay), preferencje dotyczące Państwa konta oraz informacje o różnych tworzonych przez Państwa profilach użytkowników.

· Zapewnić Państwu wsparcie w zakresie obsługi klienta (niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów i wykonania naszej umowy z Państwem): aby odpowiadać na Państwa pytania dotyczące zamówień, prośby o wsparcie lub ogólne zapytania, kiedy kontaktują się Państwo z zespołem obsługi klienta, możemy Państwa poprosić o podanie danych osobowych w celu potwierdzenia Państwa tożsamości (jako posiadacza konta) oraz w związku z Państwa konkretnym zapytaniem. Zasadniczo są to Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, ostatnie 4 cyfry numeru karty płatniczej, kod pocztowy, data rozliczenia, szczegóły pytania lub prośby, ale mogą to być również wszelkie dodatkowe informacje konieczne do zapewnienia Państwu wymaganego wsparcia lub inne informacje, które dobrowolnie nam Państwo przekażą.

· Przesyłać Państwu bezpośrednio komunikację marketingową (za Państwa zgodą): jeśli wyrażą Państwo zgodę (lub zarejestrują się) na otrzymywanie komunikatów marketingowych przez e-mail lub powiadomienia push od nas, naszych podmiotów stowarzyszonych i/lub naszych partnerów, połączymy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, a czasami także informacje o urządzeniu z Państwa preferencjami marketingowymi. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych, używając linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdej wiadomości marketingowej od nas lub naciskając odpowiedni przycisk w ustawieniach konta. Jeśli Państwo zrezygnują z otrzymywania wiadomości marketingowych, w miarę potrzeb będziemy nadal wysyłać Państwu wiadomości administracyjne i serwisowe. Mogą Państwo zrezygnować z komunikacji marketingowej otrzymywanej za pomocą powiadomień push, wyłączając powiadomienia push na swoim urządzeniu.

1.2 Dane osobowe zbierane automatycznie służą celom opisanym w punktach poniżej:

W tej sekcji tam, gdzie odnosimy się do „danych przeglądarki i urządzenia”, oznacza to ogólnie adres Media Access Control (MAC), system operacyjny urządzenia (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersję systemu operacyjnego, typ przeglądarki internetowej i wersję SkyShowtime, której Państwo używają. Kiedy wspominamy o „danych aplikacji”, mamy na myśli dane dotyczące użytkowania aplikacji, takie jak godzina i data, kiedy aplikacja na Państwa urządzeniach uzyskuje dostęp do naszych serwerów, a także informacje i pliki pobrane do aplikacji (niezależnie od tego, czy zostały pobrane na urządzenie, czy telewizor Smart TV). Odniesienia do „adresu IP” oznaczają numer, który jest automatycznie przydzielany Państwa urządzeniu przez dostawcę usług internetowych oraz jest automatycznie identyfikowany i rejestrowany w plikach dziennika naszego serwera, gdy uzyskują Państwo dostęp do SkyShowtime, wraz z czasem Państwa wizyty i Państwa aktywnością w SkyShowtime.

· Zapewnianie Państwu dostępu do SkyShowtime ((i) wykonanie umowy oraz (ii) niezbędność do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów): w celu (i) wykonania naszych zobowiązań umownych związanych ze świadczeniem Państwu usługi SkyShowtime; oraz (ii) aby pomóc nam w obliczeniu poziomu wykorzystania SkyShowtime, diagnozowaniu problemów technicznych, monitorowaniu i raportowaniu wyników treści w SkyShowtime (poprzez analizę zachowań oglądających użytkowników), zbieramy pewne dane osobowe, kiedy odwiedzają Państwo SkyShowtime lub wchodzą w interakcję z platformą. Zasadniczo zbieramy takie informacje, jak dane przeglądarki i urządzenia, dane aplikacji oraz adres IP.

· Dostarczanie Państwu spersonalizowanych rekomendacji treści SkyShowtime w profilach dla dorosłych (wykonanie umowy): profile dla dorosłych zawierają opcję ograniczenia treści w ustawieniach profilu, np.: Rodzina (treści odpowiednie dla osób w wieku do 12 lat), Nastolatki (treści odpowiednie dla osób w wieku do 16 lat) i Dorośli (dostępne są wszystkie treści, w tym dla osób mających ukończone 18 lat). Na wszystkich wersjach profili dla dorosłych będą się wyświetlać spersonalizowane treści i rekomendacje. Możemy Państwu polecać wszystkie treści dostępne na profilach dla dorosłych, ale może się okazać, że ze względu na wybrane ustawienia nie będą mogli Państwo ich odtworzyć. Aby zapewnić Państwu spersonalizowane treści i rekomendacje jako integralną część naszej usługi, zbieramy pewne informacje o oglądaniu i informacje o urządzeniu (na przykład, kiedy „polubią” Państwo jakiś tytuł). Zwykle są to dane aplikacji, ostatnio oglądane tytuły (i czas ich oglądania), informacje o przeglądarce i urządzeniu oraz adres IP. W profilach dla dzieci nie ma funkcji personalizacji.

· Wysyłanie Państwu reklam targetowanych w mediach społecznościowych i powiązanych platformach ((i) za Państwa zgodą (na podstawie ustawień przeglądarki) oraz (ii) dla uzasadnionych interesów naszych oraz naszych partnerów platformowych/partnerów zewnętrznych): aby (i) wysyłać Państwu spersonalizowane reklamy dotyczące SkyShowtime w mediach społecznościowych oraz (ii) mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych przy użyciu technologii kierowanej na odbiorców, zbieramy (i udostępniamy mediom społecznościowym – więcej informacji na temat naszych partnerów w mediach społecznościowych można znaleźć w sekcji 2 poniżej), Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje o tym, jak korzystają Państwo ze SkyShowtime. Na przykład nasi partnerzy w mediach społecznościowych i inne platformy partnerskie mogą powiązać Państwa (zaszyfrowany) adres e-mail i inne informacje na temat korzystania przez Państwa z SkyShowtime z Państwa danymi z mediów społecznościowych, abyśmy mogli wysyłać reklamy targetowane. Chociaż możemy wysyłać Państwu reklamy targetowane, nie możemy sprawdzić, czy znajdują się Państwo na liście odbiorców spersonalizowanej reklamy i nie mamy dostępu do informacji znajdujących się w Państwa profilach w mediach społecznościowych ani na żadnych innych platformach. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam w ustawieniach swojego konta SkyShowtime. Informacje na temat tego, czym są pliki cookie (i inne podobne technologie) oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie dostępnej tutaj.

· Jeśli Państwa subskrypcja obejmuje reklamy, zapewnianie Państwu odpowiednich i trafnych reklam ((i) wykonanie umowy; (ii) zgodność z przepisami prawa; (iii) i (iv) niezbędne dla uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów reklamowych): w celu (i) zapewniania Państwu trafnych i odpowiednich reklam, np. reklam właściwych dla danego regionu lub kraju (np. promujących produkty dostępne w Państwa regionie lub w języku odpowiadającym Państwa regionowi), reklam opartych na treściach (w przypadku których reklamodawcy zapłacili za umieszczenie reklam w określonych programach lub gatunkach, np. komediach), (ii) spełniania wymogów prawnych dotyczących konsumentów i reklam (np. ograniczeń w zakresie reklamy niektórych produktów) (iii) zapewniania skutecznego i prawidłowego wyświetlania reklam oraz (iv) przeprowadzania analiz dotyczących interakcji naszych użytkowników z reklamami w SkyShowtime. Zasadniczo gromadzimy takie informacje, jak dane przeglądarki i urządzenia, dane aplikacji (które w tym celu obejmują również poziom Państwa zaangażowania w reklamy), dane dotyczące użytkowania oraz adres IP. Treści w profilu dla dziecka nie zawierają reklam.

· Ocenianie dostarczalności marketingowych wiadomości e-mail (niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów): aby umożliwić nam ocenę skuteczności e-maili marketingowych, które Państwu wysyłamy (jeśli wyrazili Państwo zgodę lub zarejestrowali się, aby je otrzymywać), oraz aby dostosować przyszłe e-maile marketingowe, które Państwu wysyłamy w oparciu o Państwa interakcje z naszymi poprzednimi e-mailami, zbieramy pewne dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zazwyczaj są to informacje takie jak to, czy otworzyli Państwo wiadomość e-mail i co w niej Państwo kliknęli.

1.3 Dane osobowe, które zbieramy od podmiotów zewnętrznych, służą temu celowi:

· Rejestracja i zarządzanie Państwa kontem za pośrednictwem partnera zewnętrznego ((i) wykonanie zobowiązań umownych; (ii) niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów): jeśli rejestrują się Państwo w SkyShowtime lub uzyskują dostęp do tej platformy za pośrednictwem partnera zewnętrznego, przekazują Państwo partnerowi zewnętrznemu swoje dane osobowe poprzez jego usługę. Partner zewnętrzny udostępnia nam te dane, abyśmy mogli (i) zweryfikować Państwa tożsamość i zapewnić Państwu dostęp do SkyShowtime i naszych usług zgodnie z umową, którą z nami Państwo zawarli. Informacje te będziemy również wykorzystywać do (ii) diagnozowania problemów technicznych i monitorowania efektywności naszych usług, zgodnie z naszymi wewnętrznymi procesami biznesowymi. Zasadniczo informacje te obejmują dane uwierzytelniające konto (na przykład nazwę użytkownika lub adres e-mail i hasło) oraz powiązane dane uwierzytelniające, wprowadzone zapytania, zdarzenia logowania, dane przeglądarki i urządzenia oraz adres IP.

1.4 Ogólne sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych:

· Wewnętrzne analizy zagregowanych i zanonimizowanych danych (niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów): możemy wykorzystywać wszelkie informacje, które nam Państwo przekazują lub które gromadzimy na Państwa temat, w formie zbiorczej i/lub zanonimizowanej. Dane w takiej formie nie pozwalają na Państwa bezpośrednią identyfikację. Na przykład wykorzystanie danych osobowych zebranych podczas korzystania przez Państwa ze SkyShowtime pozwala nam obliczyć odsetek naszych użytkowników, którzy lubią określony serial lub film. Wygenerowane zagregowane i/lub zanonimizowane dane wykorzystujemy do różnych celów, w tym do opracowywania nowych produktów i usług, ulepszania lub dostosowywania naszych obecnych produktów i usług, określania skuteczności naszych kampanii promocyjnych, abyśmy mogli lepiej dopasować je do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników, oraz do prowadzenia i rozwijania naszej działalności, m.in. aby zrozumieć, które części SkyShowtime są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników, abyśmy mogli skutecznie ukierunkować zasoby i wysiłki rozwojowe.

· Zgodność z naszymi Warunkami użytkowania: kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe (niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów): aby zapewnić wykorzystywanie usług i treści wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w naszych Warunkach użytkowania (co pewien czas aktualizowanych), nasze procedury zgodności z Warunkami użytkowania mogą mieć zastosowanie do wszelkich wskazanych wyżej Państwa danych osobowych, które mamy.

· Przenoszalność treści (wypełnienie obowiązku prawnego): w celu określenia, którą bibliotekę treści Państwu wyświetlić, zbieramy dane osobowe, które pomagają nam sprawdzić Państwa kraj zamieszkania. Informacje te mogą obejmować Państwa adres IP, adres rozliczeniowy i informacje dotyczące płatności.

· Audyty (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz zgodność (wypełnienie obowiązku prawnego): w celu sprawdzenia, czy nasze wewnętrzne procesy są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi, nasz proces audytu i zgodności może mieć zastosowanie do wszelkich Państwa danych osobowych, które mamy.

· Oszustwo i bezpieczeństwo (niezbędne (i) dla naszych uzasadnionych interesów lub (ii) wywiązania się z obowiązku prawnego, w zależności od sytuacji): w celu przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa i wykrywania oszustw, na przykład w celu wykrywania cyberataków i prób kradzieży tożsamości oraz zapobiegania takim atakom, w celu ochrony naszych praw do treści, w tym ochrony naszych interesów i praw w związku z treściami, które udostępniamy w SkyShowtime, nasz proces wykrywania oszustw i kontroli bezpieczeństwa może mieć zastosowanie do wszelkich Państwa danych osobowych, które mamy.

· W celu prowadzenia naszej działalności (niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów): aby skutecznie działać w ramach naszego modelu i struktury biznesowej, w sposób, który efektywnie służy naszym użytkownikom, w tym korzystać z szeregu scentralizowanych i zlokalizowanych funkcji biznesowych, nasze procedury administracyjne mają zastosowanie do wszystkich Państwa danych osobowych, które mamy.

· Roszczenia prawne (niezbędne (i) dla naszych uzasadnionych interesów lub (ii) wywiązania się z obowiązku prawnego, w zależności od sytuacji): aby skutecznie bronić lub dochodzić roszczeń w celu ochrony naszych praw i interesów oraz aby reagować na dochodzenia organów regulacyjnych lub organów ścigania, nasza procedura dotycząca roszczeń prawnych może mieć zastosowanie do wszelkich Państwa danych osobowych, które mamy.

2. KIEDY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Udostępniamy Państwa dane osobowe w sposób opisany poniżej i w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

· Podmioty zewnętrze: Jeśli zarejestrują się Państwo w SkyShowtime lub uzyskują dostęp do tej platformy za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego albo za pośrednictwem innego produktu lub usługi (takiego jak sklep z aplikacjami lub gdy SkyShowtime jest częścią pakietu/zestawu oferowanego przez inną platformę telewizyjną lub dostawcę usług), udostępniamy Państwa dane osobowe – takie jak identyfikator użytkownika i adres IP – odpowiednim zewnętrznym dostawcom usług w związku z korzystaniem przez Państwa ze SkyShowtime.

· Wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy usług: Udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi w naszym imieniu (oraz w niektórych przypadkach w imieniu naszych podmiotów stowarzyszonych), aby ułatwić im świadczenie nam usług. Takim podmiotami mogą być konsultanci z innych spółek Grupy Comcast i Paramount, dostawcy profesjonalnych usług doradczych (prawnicy i księgowi), dostawcy usług z obszaru hostingu, technologii marketingowych, analizy danych, przetwarzania płatności, przetwarzania zamówień, zapewniania infrastruktury, IT, obsługi klienta, dostarczania poczty elektronicznej, audytów i innych podobnych usług.

· Partnerzy marketingowi: Za Państwa zgodą udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym (w tym spółkom Grupy Comcast i Paramount), aby umożliwić im wysyłanie Państwu komunikatów marketingowych zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi.

· Partnerzy w mediach społecznościowych: (w tym Meta – Facebook) w celu umieszczania reklam publicznych w mediach społecznościowych. W zależności od Państwa ustawień prywatności i działań w sieciach społecznościowych, możemy udostępniać takim partnerom dane kontaktowe, dane identyfikacyjne i demograficzne, treści generowane przez użytkowników, informacje o urządzeniu i jego identyfikatory, dane dotyczące połączenia i użytkowania oraz informacje z mediów społecznościowych. Informujemy, że Meta Ireland jest współadministratorem wspólnego przetwarzania (jak opisano tutaj). Dodatkowe informacje (w tym podstawy, na jakich opiera się Meta Ireland, i to, jak mogą Państwo skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą) można znaleźć tutaj w Polityce danych Meta Ireland.

· W celu ochrony nas i innych (w tym Państwa): udostępniamy Państwa dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani, aby spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny (i/lub gdy mamy uzasadnione przekonanie, że jesteśmy zobowiązani, aby taki obowiązek spełnić), na przykład na podstawie żądań sądowów, organów regulacyjnych lub organów ścigania, albo w celu wyegzekwowania umowy, którą zawarliśmy z Państwem, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa SkyShowtime, naszych podmiotów stowarzyszonych, Państwa, innych podmiotów zewnętrznych, użytkowników SkyShowtime lub ogółu społeczeństwa.

· Transfery biznesowe: mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu Państwa danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, usług, aktywów, udziałów (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Takim podmiotem zewnętrznym może być na przykład podmiot przejmujący i jego doradcy.

· Aby zachować zgodność z naszymi warunkami: w tym w celu ochrony naszych interesów i praw do treści, które udostępniamy w SkyShowtime, a także innych umów, które z Państwem zawarliśmy, oraz w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść w wyniku jakichkolwiek działań, na przykład na podstawie orzeczeń sądowów lub korzystania z usług firm windykacyjnych.

3. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do jakichkolwiek prawnych lub innych istotnych aspektów Państwa konta u nas.

4. PRZESYŁANIE PAŃSTWA DANYCH POZA KRAJ ZAMIESZKANIA
Ze względu na międzynarodowy zakres działalności SkyShowtime Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy swoje obiekty lub w którym współpracujemy z usługodawcami. Korzystając ze SkyShowtime, są Państwo świadomi, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów innych niż Państwa kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w Państwa kraju.
Aby chronić Państwa dane osobowe, SkyShowtime przekazuje te dane wyłącznie w obrębie Unii Europejskiej oraz do krajów, które Komisja Europejska uznała za oferujące odpowiedni poziom ochrony. Jeśli nie jest to możliwe, stosujemy standardowe klauzule umowne przyjęte przez organy regulacyjne, takie jak Komisja Europejska. Mają Państwo prawo uzyskać listę krajów otrzymujących Państwa dane oraz stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa, kontaktując się z nami w sposób opisany na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone, biorąc pod uwagę cele, w jakich zostały pozyskane, oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
Kryteria, których używamy do ustalenia okresów przechowywania danych, obejmują:
· Długość czasu, przez jaki utrzymujemy z Państwem stałą relację i zapewniamy Państwu dostęp do SkyShowtime (na przykład tak długo, jak długo mają Państwo u nas konto lub korzystają ze SkyShowtime), oraz to czy mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu Państwa danych osobowych, jak określono w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności;
· To czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy regulacyjne, podatkowe i audytowe wymagają od nas przechowywania transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć);
· To czy przechowywanie jest wskazane ze względu na naszą sytuację prawną (np. w związku z obowiązującymi przepisami o przedawnieniu, sporami sądowymi lub kontrolami regulacyjnymi); oraz
· Wszystkie wytyczne wydane przez odpowiednie organy prawne i organy ochrony danych.

6. WRAŻLIWE DANE OSOBOWE
Prosimy, aby nie przesyłali nam Państwo ani nie ujawniali nam w SkyShowtime ani za pośrednictwem innych źródeł żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej lub informacji na temat życia seksualnego, poglądów politycznych, wyznania lub przekonań filozoficznych, informacji dotyczących stanu zdrowia, karalności lub członkostwa w związkach zawodowych), chyba że wyraźnie poprosimy o te informacje. Jeśli samodzielnie i dobrowolnie przekażą nam Państwo te informacje, zostanie to uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas tych danych.

7. PAŃSTWA PRAWO DO PRYWATNOŚCI
Mają Państwo prawo do dostępu do danych, sprostoswania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, ograniczania, usuwania i przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich wykorzystanie (jeśli zgoda jest podstawą prawną jak zostało wskazane powyżej) i bycia informowanym o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Mogą Państwo zgłosić swoje żądanie tutaj lub skontaktować się z nami poprzez nasze Centrum pomocy (ta opcja jest dostępna po zalogowaniu). Państwo lub Państwa upoważniony przedstawiciel możecie również przesłać swoje żądanie albo inne pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Oświadczenia lub naszych praktyk przetwarzania danych, kontaktując się z nami pod adresem: privacy@SkyShowtime.com. Odpowiemy na Państwa żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W pewnych okolicznościach prawa te mogą być ograniczone, na przykład jeśli podanie żądanych informacji ujawniłoby dane osobowe innej osoby. Ze względów bezpieczeństwa przed udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie możemy wymagać zweryfikowania Państwa tożsamości. Jeśli występują Państwo w charakterze upoważnionego przedstawiciela, możemy poprosić Państwa o dowód, że są Państwo upoważnieni do działania w imieniu właściciela konta.

Mogą Państwo także napisać do nas na adres: Compliance Team, SkyShowtime Limited, Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD, United Kingdom.

Nasz inspektor ochrony danych („DPO”) jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych i zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych. Naszym DPO jest James Leaton Gray i mogą się z nim Państwo kontaktować pod adresem dpo@skyshowtime.com, wysyłając mu pytania lub wątpliwości dotyczące swoich danych osobowych.

Należy pamiętać, że komunikacja e-mailowa nie zawsze jest bezpieczna, dlatego prosimy nie podawać danych karty kredytowej ani innych wrażliwych informacji w wysyłanych do nas wiadomościach e-mail.

Mogą też Państwo złożyć skargę na nas do biura brytyjskiego organu ochrony danych Information Commissioner's Office (ICO) (www.ico.org.uk) lub lokalnego organu ochrony danych („DPA”). Listę DPA w krajach UE można znaleźć tutaj.

8 AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O PRYWATNOŚCI

Możemy zmienić niniejsze Oświadczenie o prywatności w dowolnym momencie. Będziemy powiadamiać Państwa o wszelkich istotnych zmianach, gdy będziemy mieć z Państwem relacje, a ponadto będziemy każdorazowo publikować zaktualizowane wersje na naszej stronie internetowej. Datę ostatniej aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności można sprawdzić u góry tej strony. Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności wejdą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego dokumentu na stronie internetowej SkyShowtime lub za jej pośrednictwem.