SkyShowtime

Polityka prywatności
Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2022 r.

Traktujemy Państwa prywatność poważnie, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które identyfikują Państwa indywidualnie i są to, na przykład, imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły płatności, preferencje marketingowe lub też dane, które można powiązać z takimi informacjami w celu bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji Państwa.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z danymi osobowymi, które gromadzimy od Państwa bezpośrednio i w związku z korzystaniem ze SkyShowtime.

Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą mieć konta SkyShowtime, ale mogą korzystać z usługi za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Zarejestrowani rodzice lub opiekunowie mogą również utworzyć osobny profil dla dzieci poniżej 18. roku życia.

Skrócony przewodnik po treści

1 Informacje o SkyShowtime
2 W jaki sposób wykorzystujemy państwa dane osobowe?
3 W jaki sposób udostępniamy państwa dane osobowe?
4 Co się stanie, jeśli nie przekażą nam państwo informacji, o które prosimy?
5 Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje dotyczące państwa?
6 Czy przekazujemy państwa dane osobowe do państwa trzeciego?
7 Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe?
8 Wrażliwe dane osobowe
9 Państwa prawa do prywatności
10 Aktualizacja niniejszej polityki prywatności
11 Kontakt z nami

1 Informacje o SkyShowtime

Terminy „my”, „nasz” lub „nas” użyte w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do SkyShowtime Limited. Jako administrator danych będziemy odpowiedzialni za wszystkie dane osobowe, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa ze SkyShowtime.

Odniesienia do „SkyShowtime” obejmują witrynę internetową i aplikacje SkyShowtime, które umożliwiają subskrybentom dostęp do treści cyfrowych na żądanie i powiązanych z nimi usług (w tym spersonalizowane rekomendacje treści).

2 W jaki sposób wykorzystujemy państwa dane osobowe?

Gdy korzystają Państwo z SkyShowtime, otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, ze źródeł zewnętrznych lub poprzez automatyczne gromadzenie.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do różnych celów, a podstawą prawną ich przetwarzania jest świadczenie żądanej usługi lub realizacja umowy z Państwem; obowiązek prawny; wyrażona przez Państwa zgoda, lub niezbędność przetwarzania dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (co oznacza, że mamy interes biznesowy w przetwarzaniu Państwa danych osobowych).

W poniższych tabelach przedstawiono, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne, na których opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli stwierdziliśmy, że wykorzystywanie lub przechowywanie Państwa danych osobowych jest „niezbędne dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu”, przeprowadziliśmy ocenę, aby upewnić się, że nie jest to nieuczciwe wobec Państwa.

Uwaga: jeśli zdecydują się Państwo nie przekazywać informacji, o które poprosimy, lub jeśli sprzeciwią się Państwo wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych - o ile daliśmy jasno do zrozumienia, że jest to obowiązkowe, możemy nie być w stanie świadczyć żądanych przez Państwa usług lub w inny sposób realizować celu (celów), dla których poprosiliśmy o Państwa dane osobowe.

dane osobowe, które państwo podają

Rejestracja w SkyShowtime i zarządzanie kontem
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Podają nam Państwo dane osobowe podczas rejestracji w SkyShowtime. Przekazują nam Państwo również dane osobowe podczas zarządzania swoim kontem i profilami.

Jakie dane osobowe gromadzimy: Są to zazwyczaj takie informacje, jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, szczegóły płatności (takie jak dane karty kredytowej lub debetowej, PayPal, Apple Pay lub Google Pay), preferencje dotyczące konta oraz informacje o różnych profilach użytkownika, które Państwo tworzą.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Świadczenie zamówionych usług/realizacja umowy z Państwem

Rejestracja konta i zapewnienie Państwu funkcji konta w SkyShowtime, takich jak zapewnienie dostępu do konta, prowadzenie konta i świadczenie powiązanej obsługi klienta.

Wysyłanie informacji administracyjnych, w tym informacji o SkyShowtime oraz zmianach w naszych warunkach i politykach.

Obsługa klienta
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Przekazują nam Państwo dane osobowe, gdy kontaktują się z nami w sprawie zamówienia, aby poprosić o wsparcie lub w celu uzyskania odpowiedzi na ogólne pytania.

Jakie dane osobowe gromadzimy: Są to zazwyczaj takie informacje, jak imię i nazwisko, numer konta, szczegóły zapytania, ale mogą one obejmować wszelkie dodatkowe informacje, które nam Państwo przekażą.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Świadczenie zamówionych usług/realizacja umowy z Państwem
Komunikowanie się z Państwem w sprawie usługi SkyShowtime i zapewnienie Państwu powiązanej obsługi klienta.

Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu
Odpowiadanie na ogólne zapytania i realizacja Państwa wniosków.

Marketing bezpośredni
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Przekazują nam Państwo dane osobowe podczas rejestracji/wyrażania zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych od nas, naszych podmiotów stowarzyszonych lub naszych partnerów.
Jakie dane osobowe gromadzimy: Są to zazwyczaj informacje obejmujące Państwa imię i nazwisko, adres e-mail i preferencje marketingowe.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Za Państwa zgodą

Wysyłanie Państwu wiadomości marketingowych pocztą elektroniczną lub powiadomień push, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich wiadomości. Będziemy to robić wyłącznie zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi; mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości w dowolnym momencie, zmieniając odpowiednie ustawienia konta lub wybierając odnośnik rezygnacji z subskrypcji lub opcję w każdej wiadomości marketingowej, którą od nas Państwo otrzymają.

Udostępnianie Państwa danych kontaktowych i preferencji marketingowych naszym podmiotom stowarzyszonym i wszelkim innym podmiotom zewnętrznym w celu wysyłania Państwu wiadomości marketingowych pocztą elektroniczną, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie przez nas Państwa danych osobowych w tych celach. Będziemy to robić wyłącznie zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi. Mogą Państwo w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie udostępniania Państwa danych osobowych w tych celach, zmieniając odpowiednie ustawienia konta lub wybierając dowolny odnośnik rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej od nas marketingowej wiadomości e-mail.

Uwaga: jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, będziemy nadal wysyłać Państwu wiadomości administracyjne i serwisowe, jeśli będzie to konieczne.

dane osobowe, które gromadzimy automatycznie ane osobowe, które gromadzimy automatycznie

Ukierunkowanie w mediach społecznościowych i na innych platformach
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Udostępniamy Państwu spersonalizowane treści na temat SkyShowtime w mediach społecznościowych lub na innych platformach, które dopasowują Państwa adres e-mail i inne dane do Państwa profilu użytkownika. Mogą Państwo zrezygnować z tej spersonalizowanej reklamy w dowolnym momencie, korzystając z ustawień konta SkyShowtime.

Jakie dane osobowe gromadzimy: Są to zazwyczaj informacje obejmujące Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje na temat sposobu korzystania ze SkyShowtime.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu
Wysyłanie Państwu niestandardowych reklam lub pomiar skuteczności naszych kampanii reklamowych przy użyciu technologii targetowania odbiorców. Na przykład, nasi partnerzy w mediach społecznościowych i na innych platformach mogą dopasować Państwa adres e-mail i inne informacje na temat korzystania przez Państwa ze SkyShowtime do Państwa danych w mediach społecznościowych, abyśmy mogli wysyłać Państwu niestandardowe reklamy. Chociaż możemy wysyłać Państwu niestandardowe reklamy, nie możemy stwierdzić, czy znaleźli się Państwo na niestandardowej liście odbiorców i nie mamy dostępu do żadnych informacji przechowywanych w mediach społecznościowych lub na innej platformie.

Polecanie Państwu treści SkyShowtime w profilach dorosłych
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Gromadzimy osobiste informacje o przeglądaniu wideo w SkyShowtime, aby zapewnić dostosowane rekomendacje treści w SkyShowtime.

Jakie dane osobowe gromadzimy: Dane te obejmują takie informacje jak ostatnio oglądane filmy i czas ich oglądania. Obejmuje to również automatycznie gromadzone informacje, takie jak:

Szczegóły przeglądarki i urządzenia: niektóre informacje są gromadzone przez większość przeglądarek, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ urządzenia (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, typ przeglądarki internetowej i wersja SkyShowtime, z której Państwo korzystają.

Szczegóły aplikacji: po pobraniu aplikacji SkyShowtime możemy śledzić i gromadzić dane dotyczące korzystania z aplikacji, takie jak data i godzina uzyskania przez aplikację na urządzeniu dostępu do naszych serwerów oraz informacje i pliki pobrane do aplikacji na podstawie numeru urządzenia.

Adres IP: adres IP (ang. Internet Protocol – protokół internetowy) to numer, który jest automatycznie przypisywany do Państwa urządzenia, z którego uzyskują Państwo dostęp do SkyShowtime poprzez dostawcę usług internetowych i który jest automatycznie identyfikowany i rejestrowany w naszych plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do SkyShowtime, wraz z godziną wizyty i Państwa aktywnością w SkyShowtime.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Świadczenie zamówionych usług/realizacja umowy z Państwem
Analiza Państwa zachowań w zakresie przeglądania w celu zapewnienia spersonalizowanych rekomendacji treści jako kluczowej funkcji usługi SkyShowtime. Na przykład, jeśli zidentyfikujemy jeden z programów telewizyjnych jako Państwa ulubiony na podstawie zachowań związanych z oglądaniem, możemy polecić podobny program telewizyjny.

Dostarczanie wiadomości e-mail
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Gromadzimy określone dane osobowe w sposób zautomatyzowany, gdy wysyłamy Państwu marketingowe wiadomości e-mail zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi.
Informacje na temat tego, czym są Pliki cookie (i inne podobne technologie) oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie dostępnej tutaj.
Jakie dane osobowe gromadzimy: Są to zazwyczaj informacje obejmujące to, czy otworzono wiadomość e-mail i co kliknięto w wiadomości.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu
Zrozumienie działania marketingowych wiadomości e-mail, które do Państwa wysyłamy.

Dostosowanie przyszłych marketingowych wiadomości e-mail, które wysyłamy do Państwa na podstawie Państwa interakcji z naszymi poprzednimi e-mailami.

Dostęp do SkyShowtime
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Gromadzimy określone dane osobowe w sposób zautomatyzowany, gdy odwiedzają Państwo SkyShowtime lub wchodzą w interakcję ze SkyShowtime.
Jakie dane osobowe gromadzimy: Są to zazwyczaj informacje obejmujące:

Szczegóły przeglądarki i urządzenia: niektóre informacje są gromadzone przez większość przeglądarek, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ urządzenia (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, typ przeglądarki internetowej i wersja SkyShowtime, z której Państwo korzystają.

Szczegóły aplikacji: po pobraniu aplikacji SkyShowtime możemy śledzić i gromadzić dane dotyczące korzystania z aplikacji, takie jak data i godzina uzyskania przez aplikację na urządzeniu dostępu do naszych serwerów oraz informacje i pliki pobrane do aplikacji na podstawie numeru urządzenia.

Adres IP: adres IP (ang. Internet Protocol – protokół internetowy) to numer, który jest automatycznie przypisywany do Państwa urządzenia, z którego uzyskują Państwo dostęp do SkyShowtime poprzez dostawcę usług internetowych i który jest automatycznie identyfikowany i rejestrowany w naszych plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do SkyShowtime, wraz z godziną wizyty i Państwa aktywnością w SkyShowtime.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu

Obliczanie poziomów użycia w SkyShowtime.

Pomoc w diagnozowaniu problemów technicznych.

Monitorowanie wydajności treści w SkyShowtime poprzez analizę zachowania użytkowników w zakresie przeglądania.

Realizacja umowy z Państwem lub wywiązanie się z naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych

Monitorowanie i zgłaszanie wydajności treści w SkyShowtime poprzez analizę zachowania użytkowników w zakresie przeglądania.

Dane osobowe, które gromadzimy od podmiotów zewnętrznych

Rejestracja lub korzystanie ze SkyShowtime za pośrednictwem zewnętrznego partnera
Kiedy i z jakich źródeł gromadzimy Państwa dane osobowe: Przekazują Państwo innej firmie swoje dane osobowe podczas rejestracji i korzystania ze SkyShowtime za pośrednictwem ich usług. Firma ta udostępni nam Państwa dane osobowe, abyśmy mogli uwierzytelnić Państwa i zapewnić Państwu dostęp do SkyShowtime i naszych usług, w tym diagnozowania problemów technicznych i monitorowania realizacji usług.

Jakie dane osobowe gromadzimy: Są to zazwyczaj informacje obejmujące informacje uwierzytelniające, legalność konta, żądania wyszukiwania, zdarzenia dziennika i identyfikatory urządzeń, takie jak adresy IP, identyfikatory urządzeń lub inne unikatowe identyfikatory.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu

Uwierzytelnienie swoich uprawnień i dostęp do SkyShowtime.

Pomoc w diagnozowaniu problemów technicznych.

Monitorowanie wydajności usług SkyShowtime.

Wewnętrzne procesy biznesowe

Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe opisane powyżej w następujących celach:

Agregowanie lub anonimizacja danych osobowych
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Do wszelkich powyższych danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat mogą mieć zastosowanie nasze procesy agregowania lub anonimizacji danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu
Agregowanie lub anonimizacja wszelkich gromadzonych przez nas danych osobowych, aby nie pozwalały one na bezpośrednią identyfikację Państwa ani żadnej innej osoby. Na przykład wykorzystujemy dane osobowe zgromadzone podczas korzystania przez Państwa ze SkyShowtime do obliczenia odsetka naszych użytkowników, którzy lubią określony program telewizyjny lub film. Wykorzystujemy wygenerowane zagregowane lub zanonimizowane dane do wielu celów, na przykład:

Opracowywanie nowych produktów i usług.

Ulepszanie lub modyfikowanie naszych aktualnych produktów i usług.
Określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych, abyśmy mogli dostosować nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników.
Prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej, na przykład zrozumienie, które części SkyShowtime są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników, abyśmy mogli skutecznie koncentrować zasoby i wysiłki na rozwoju.

Przestrzeganie naszych Warunków użytkowania
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Do wszelkich powyższych danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat mogą mieć zastosowanie nasze procesy dotyczące Warunków użytkowania.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu
Zapewnienie, że usługi i treści są wykorzystywane wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w naszych Warunkach użytkowania (okresowo aktualizowanych).

Przenoszenie danych
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Gromadzimy dane osobowe, które pomagają nam weryfikować Państwa kraj zamieszkania. Informacje te mogą obejmować adres IP, adres rozliczeniowy i szczegóły płatności.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Wywiązywanie się z obowiązku prawnego
Określenie odpowiedniej biblioteki treści do wyświetlenia.

Audyty (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz zgodność
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Do wszelkich powyższych danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat mogą mieć zastosowanie nasze procesy dotyczące audytów i zgodności.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu
Sprawdzenie, czy nasze procesy wewnętrzne działają zgodnie z przeznaczeniem.

Konieczne dla wywiązywania się z obowiązku prawnego
Weryfikacja zgodności naszych wewnętrznych procesów z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi.

Oszustwa i bezpieczeństwo
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Do wszelkich powyższych danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat, w tym do ochrony naszych interesów i praw do treści, które udostępniamy w SkyShowtime, może mieć zastosowanie nasz proces monitorowania oszustw i bezpieczeństwa.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu
W celu przeprowadzania monitorowania oszustw i bezpieczeństwa, na przykład w celu wykrywania i zapobiegania cyberatakom lub próbom kradzieży tożsamości oraz ochrony naszych praw do treści.

Administracja
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Do wszelkich powyższych danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat mogą mieć zastosowanie nasze procesy administracyjne.
W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu
Efektywna działalność w ramach naszego modelu biznesowego i struktury korporacyjnej, w sposób, który skutecznie obsługuje naszych klientów, w tym poprzez korzystanie z szeregu scentralizowanych i zlokalizowanych funkcji biznesowych.

Roszczenia prawne
Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe: Do wszelkich powyższych danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat mogą mieć zastosowanie nasze procesy dotyczące roszczeń prawnych.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: Konieczne dla wywiązywania się z obowiązku prawnego/uzasadnione interesy (w zależności od sytuacji)
Skuteczne bronienie lub wnoszenie roszczenia w celu ochrony naszych praw i interesów oraz odpowiadanie na czynności wyjaśniające organów regulacyjnych lub organów ścigania.

3 W jaki sposób udostępniamy państwa dane osobowe?

Udostępniamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
Udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli zarejestrują się Państwo lub uzyskają dostęp do SkyShowtime za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego lub innego produktu lub usługi (np. za pośrednictwem sklepu z aplikacjami lub gdy SkyShowtime jest wliczony w pakiet oferowany przez inną platformę telewizyjną lub dostawcę usług), udostępniamy Państwa dane osobowe tym zewnętrznym dostawcom w związku z korzystaniem przez Państwa ze SkyShowtime; są to dane takie jak identyfikatory użytkownika i adres IP.

Udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi w naszym imieniu (a w niektórych przypadkach również naszym podmiotom stowarzyszonym), aby ułatwić świadczenie przez nie usług. Mogą one obejmować innych konsultantów Comcast Group i spółek Paramount, dostawców profesjonalnych usług doradczych (prawników i księgowych), dostawców usług zaangażowanych w hosting, technologię marketingową, analizę danych, przetwarzanie płatności, realizację zamówień, dostarczanie infrastruktury, usługi IT, obsługę klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, audyt i inne podobne usługi.
Za Państwa zgodą udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym im (w tym Comcast Group i spółkom Paramount), aby umożliwić im wysyłanie Państwu wiadomości marketingowych zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi.

Udostępniamy Państwa dane osobowe naszym partnerom w mediach społecznościowych (w tym Facebookowi) w celu oferowania reklam odbiorcom z mediów społecznościowych. W zależności od Państwa ustawień prywatności i działań w takich sieciach możemy udostępniać dane kontaktowe, dane identyfikacyjne i demograficzne, treści generowane przez użytkownika, informacje i identyfikatory urządzenia, dane dotyczące połączenia i użytkowania oraz informacje z mediów społecznościowych. Należy pamiętać, że Facebook Ireland jest współadministratorem wspólnego przetwarzania (jak określono tutaj). Więcej informacji (w tym na temat podstawy prawnej, na której opiera się Facebook Ireland oraz sposobu korzystania z praw osób, których dane dotyczą) można znaleźć w Polityce danych Facebook Ireland tutaj.

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeśli mamy taki obowiązek, w celu realizacji wszelkich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych (lub w przypadku uzasadnionego przekonania, że mamy obowiązek ich przestrzegać), na przykład na podstawie nakazów sądowych, działania egzekucyjnego ze strony organów regulacyjnych lub organów ścigania; lub w celu wyegzekwowania jakiejkolwiek umowy, którą zawarliśmy z Państwem; lub w celu ochrony praw, nieruchomości, bezpieczeństwa, lub bezpieczeństwa SkyShowtime, naszych podmiotów stowarzyszonych, Państwa, innych osób trzecich, użytkowników SkyShowtime lub ogółu społeczeństwa.

Udostępniamy Państwa dane osobowe w związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową. Mamy uzasadniony interes w ujawnianiu lub przekazywaniu Państwa danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, usług, aktywów, akcji (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Takie podmioty zewnętrzne mogą obejmować na przykład podmiot przejmujący i jego doradców.

Udostępniamy Państwa dane osobowe w celu egzekwowania naszych warunków, w tym ochrony naszych interesów i praw do treści, które udostępniamy w SkyShowtime, lub innych umów, które zawieramy z Państwem, oraz w celu umożliwienia nam dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść w ramach dowolnych działań, takich jak nakazy sądowe i angażowanie agencji windykacyjnych.

4 Co się stanie, jeśli nie przekażą nam państwo informacji, o które prosimy?

Jeśli nie przekażą nam Państwo niezbędnych danych osobowych lub wycofają swoją zgodę (jeśli jest po temu odpowiednia podstawa prawna) na przetwarzanie Państwa danych osobowych, a informacje te są niezbędne do świadczenia Państwu usług SkyShowtime, nie będziemy w stanie świadczyć tych usług.

5 Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje dotyczące państwa?DOTYCZĄCE PAŃSTWA?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

6 Czy przekazujemy państwa dane osobowe do państwa trzeciego?

Uwaga: ze względu na globalny charakter działalności firmy SkyShowtime Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy placówki lub w którym zatrudniamy usługodawców. Korzystając z SkyShowtime, rozumieją Państwo, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów poza Państwa krajem zamieszkania, w tym do lokalizacji takich jak Stany Zjednoczone, które mogą mieć zasady ochrony danych różniące się od tych obowiązujących w Państwa kraju.

Aby chronić Państwa dane osobowe, SkyShowtime stosuje standardowe klauzule umowne przyjęte przez organy regulacyjne, takie jak Komisja Europejska. Może Państwu przysługiwać prawo do uzyskania kopii stosowanych przez nas zabezpieczeń. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa kontaktując się z nami w sposób opisany na końcu niniejszej Polityki prywatności.

7 Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone, biorąc pod uwagę cel(e), dla których zostały one uzyskane, oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
Kryteria, które stosujemy do określenia naszych okresów przechowywania, obejmują:

okres, przez jaki utrzymujemy z Państwem stałą relację i zapewniamy Państwu SkyShowtime (na przykład tak długo, jak długo posiadają Państwo u nas konto lub korzystają ze SkyShowtime) oraz w przypadku, gdy mamy prawnie uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu Państwa danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności,

sytuację, gdy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas prowadzenia dokumentacji Państwa transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć),
sytuację, gdy przechowywanie jest wskazane ze względu na naszą sytuację prawną (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub regulacyjnych czynności wyjaśniających) oraz

wszelkie wytyczne wydane przez odpowiednie organy prawne i organy ochrony danych.

8 Wrażliwe dane osobowe

Prosimy, aby nie przesyłali nam Państwo ani nie ujawniali nam w SkyShowtime ani za pośrednictwem innych źródeł żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej lub informacji na temat życia seksualnego, poglądów politycznych, wyznania lub przekonań filozoficznych, informacji dotyczących stanu zdrowia, karalności lub członkostwa w związkach zawodowych), chyba że wyraźnie poprosimy o te informacje.

9 Państwa prawo do prywatności

W zależności od lokalizacji mogą Państwo mieć prawo do dostępu, przeglądania, poprawiania, aktualizowania, usuwania, ograniczania lub usuwania swoich danych osobowych. Możesz zgłosić swoje żądanie tutaj. Alternatywnie, Ty lub Twój przedstawiciel, możecie zgłosić żądanie kontaktując się z nami pod adresem: privacy@SkyShowtime.com. Odpowiemy na Państwa wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uwaga: w pewnych okolicznościach prawa te mogą być ograniczone, na przykład jeśli podanie żądanych informacji ujawni dane osobowe innej osoby. Ze względów bezpieczeństwa przed udzieleniem odpowiedzi na Państwa wniosek możemy być zmuszeni do zweryfikowania Państwa tożsamości. Jeśli występują Państwo w charakterze upoważnionego przedstawiciela, możemy poprosić Państwa o dowód, że są Państwo upoważnieni do działania w imieniu danej osoby.

Mogą Państwo również zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie za pomocą łącza „Preferencje dotyczące plików cookie” w stopce odpowiedniej witryny internetowej lub w ustawieniach aplikacji.

10 Aktualizacja niniejszej polityki prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Będziemy powiadamiać Państwa o wszelkich istotnych zmianach, gdy będziemy mieć z Państwem relacje, a ponadto będziemy co pewien czas publikować zaktualizowane wersje w naszej witrynie internetowej. Proszę spojrzeć na legendę „OSTATNIA AKTUALIZACJA” u góry tej strony, aby sprawdzić, kiedy ostatnio zmieniono niniejszą Politykę prywatności. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności wejdą w życie z chwilą udostępnienia zmienionej Polityki prywatności w witrynie internetowej SkyShowtime lub za jej pośrednictwem.

11 Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych proszę się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@SkyShowtime.com.
Nasza siedziba znajduje się pod następującym adresem: SkyShowtime Limited, Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD, Wielka Brytania.
Firma SkyShowtime Limited wyznaczyła SkyShowtime Netherlands na swojego przedstawiciela. Adres siedziby SkyShowtime Netherlands to NDSM-plein 6, 1033 WB, Amsterdam, Holandia.

Uwaga: wiadomości e-mail nie zawsze są bezpieczne, dlatego w wiadomościach e-mail wysyłanych do nas nie należy umieszczać danych karty kredytowej ani innych wrażliwych informacji.