Integritetspolicy för SkyShowtime

Senast uppdaterad: 28 februari 2024

SkyShowtime Limited (även benämnd ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in via SkyShowtimes webbplats, plattform och relaterade applikationer (kollektivt ”SkyShowtime”), som ger användare tillgång till digitalt innehåll på begäran och tillhörande tjänster.

Vi förstår att din integritet är viktig för dig, så den är viktig för oss också! Vi tar din integritet på största allvar när vi hanterar dina personuppgifter, vilket omfattar information som identifierar dig som person, som till exempel ditt namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, preferenser för marknadsföring eller uppgifter som kan kopplas till sådan information för att identifiera dig direkt eller indirekt.

Denna integritetspolicy beskriver vår praxis i förhållande till de personuppgifter vi behandlar om dig, och de rättigheter och val du har avseende vår användning av dina personuppgifter.

Användare under 18 år

Personer under 18 år får inte ha ett SkyShowtime-konto men får använda SkyShowtime med tillstånd och under övervakning av sin förälder eller vårdnadshavare. Registrerade föräldrar eller vårdnadshavare kan skapa en eller flera separata åldersbegränsade profiler för personer under 18 år i SkyShowtimes kontoinställningar.

SNABBGUIDE TILL
1. HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
2. NÄR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER
3. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE
4. ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER UTANFÖR DITT HEMLAND
5. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER
6. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
7. DINA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL PERSONLIG INTEGRITET
8. UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

1. HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi får personuppgifter om dig på flera sätt: (i) direkt från dig; (ii) via automatiserad insamling genom din användning av SkyShowtime och (iii) från tredje part.

Vi använder denna information av en rad olika skäl (som du kanske har hört kallas "rättslig grund"), däribland:

 • för att tillhandahålla en begärd tjänst, eller fullgöra en avtalsenlig förpliktelse, till dig (t.ex. leverans av SkyShowtime-tjänsten);
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som gäller för oss (till exempel att säkerställa att rätt innehållsbibliotek finns tillgängligt för dig).
 • när du har gett oss ditt samtycke (för att t.ex. skicka marknadsföringsmaterial till dig); och
 • om användningen är nödvändig för vårt berättigade intresse (eller tredje parts intresse); ett berättigat intresse är ett övertygande skäl för att använda dina personuppgifter, som alltid bedöms för att säkerställa att det vägs mot dina rättigheter och intressen. (Ett exempel på detta är när vi använder dina personuppgifter för att verifiera dina rättigheter och din åtkomst till SkyShowtime via en tredje parts partnerplattform).

Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter när vi begär det, eller om du invänder mot vår användning av dina personuppgifter när vi har klargjort att det är obligatoriskt, kan vi kanske inte leverera de av dig begärda tjänsterna till dig eller på annat sätt tillgodose det eller de ändamål för vilka vi har begärt dina personuppgifter.

1.1 Personuppgifter som samlas in från dig, för att göra följande:

 • Registrera och hantera ditt konto (för att fullgöra vårt avtal med dig): för att registrera ditt konto och tillhandahålla funktioner för ditt konto på SkyShowtime, som att ge dig åtkomst till ditt konto, upprätthålla ditt konto och tillhandahålla relaterad kundservice till dig och för att skicka administrativ information till dig, däribland information om SkyShowtime och ändringar av våra villkor och policyer; du uppger dina personuppgifter för oss när du registrerar dig för SkyShowtime och hanterar ditt konto och dina profiler. I allmänhet är detta ditt namn, adress, e-postadress, betalningsinformation (t.ex. information om ditt kredit- eller betalkort, PayPal, Apple Pay eller Google Pay), dina kontoinställningar och information om de olika användarprofiler som du skapar.
 • För att ge dig kundsupport (nödvändigt för våra berättigade intressen och för att fullgöra vårt avtal med dig): för att hjälpa dig att lösa en beställningsförfrågan, supportförfrågan eller allmän förfrågan, kan du, när du kontaktar kundtjänstteamet och i samband med din specifika förfrågan, behöva lämna personuppgifter för att bekräfta din identitet (som kontoinnehavare). I allmänhet inkluderar detta ditt namn, din e-postadress, de 4 sista siffrorna på betalkortet, postnummer, faktureringsdatum, uppgifter om din fråga eller begäran, men kan också inkludera ytterligare information som krävs för att ge dig den support som krävs, eller annan information som du frivilligt tillhandahåller oss.
 • För att skicka direktmarknadsföring till dig (om du ger ditt samtycke till det): där du har samtyckt till (eller registrerat dig för) att ta emot marknadsföringskommunikation via e-post eller push-meddelanden från oss, våra dotterbolag och/eller våra partners, kommer vi att koppla ihop ditt namn, din e-postadress och ibland enhetsinformation med dina preferenser för marknadsföring. Du kan när som helst välja att inte ta emot e-postmeddelanden med marknadsföring genom att använda länken för avregistrering i ett marknadsföringsmeddelande från oss eller genom att avaktivera funktionen i dina kontoinställningar. Om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden, fortsätter vi att vid behov skicka administrativa meddelanden och servicemeddelanden till dig. Du kan välja bort marknadsföring via push-meddelanden genom att avaktivera push-meddelanden på din enhet.

1.2 Personuppgifter som vi samlar in automatiskt:

Där vi i det här avsnittet har hänvisat till ”webbläsar- och enhetsdata” avses i stort sett din MAC-adress (Media Access Control), enhetstyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, operativsystemversion, webbläsartyp och version av SkyShowtime som du använder. När vi skriver ”appdata” menar vi appanvändningsdata, såsom tid och datum för när appen på din/dina enheter får åtkomst till våra servrar och vilken information och vilka filer som har laddats ner till appen (oavsett om de har laddats ner till en enhet eller smart-TV). Hänvisningar till ”IP-adress” avser det nummer som automatiskt tilldelas av din internetleverantör till din enhet och som automatiskt identifieras och registreras i våra serverloggfiler när du besöker SkyShowtime, tillsammans med tidpunkten för ditt besök och din aktivitet på SkyShowtime.

 • För att ge dig tillgång till SkyShowtime ((i) fullgörande av avtal och (ii) nödvändigt för våra berättigade intressen): för att (i) fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser att leverera SkyShowtime-tjänsten till dig; och (ii) hjälpa oss att beräkna användningsnivån på SkyShowtime, diagnostisera tekniska problem, övervaka och rapportera om prestanda för innehållet på SkyShowtime (genom att analysera användarnas tittarbeteende), samlar vi in vissa personuppgifter när du besöker, eller interagerar med, SkyShowtime. I regel samlar vi in information som webbläsar- och enhetsdata; appdata; och IP-adress.
 • Genom att ge dig personliga SkyShowtime-innehållsrekommendationer i vuxenprofiler (fullgörande av avtal): Vuxenprofiler inkluderar möjligheten att begränsa innehållet i profilinställningarna, t.ex. Familj (upp till och inklusive innehåll med innehållsklassificering 12), Tonåringar (upp till och inklusive innehåll med innehållsklassificering 16) och Vuxna (allt innehåll är tillgängligt, inklusive innehåll med innehållsklassificering 18). Alla vuxenprofilalternativ visar personligt anpassat innehåll och rekommendationer. Det är möjligt att du blir rekommenderad allt innehåll som finns tillgängligt i vuxenprofilen, men åtkomsten är begränsad enligt dina inställningar. För att vi ska kunna ge dig personligt anpassade rekommendationer om innehåll/visning som en integrerad del av vår tjänst samlar vi in viss visningsinformation och enhetsinformation (som när du till exempel "gillar” något innehåll). I regel handlar det om appdata, nyligen visade titlar (och när de visades), webbläsar- och enhetsinformation samt IP-adress. Det finns inga personaliseringsfunktioner för barnprofiler.
 • Genom att skicka riktad reklam till dig på sociala medier och relaterade plattformar ((i) med ditt samtycke (baserat på webbläsarinställningar) och (ii) för våra (och våra plattformspartners/tredje parts) berättigade intressen): För att (i) skicka personligt anpassade annonser till dig om SkyShowtime på sociala medier och (ii) mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer med hjälp av målgruppsinriktad teknik, samlar vi in (och delar med sociala medier – se avsnitt 2 nedan för mer information om sociala mediepartners), ditt namn, din e-postadress och information om hur du använder SkyShowtime. Till exempel kan våra sociala medier och andra plattformspartners associera din (hashade) e-postadress och annan information om din användning av SkyShowtime med dina sociala mediedata så att vi kan skicka riktad reklam. Även om vi kan skicka riktade annonser till dig kan vi inte se om du ingår i den anpassade målgruppslistan och vi har inte tillgång till information som finns på sociala medier eller någon annan plattform. Du kan när som helst välja bort dessa anpassade annonser via dina inställningar i ditt SkyShowtime-konto. I vår cookiepolicy finns information om vad cookies (och andra liknande tekniklösningar) är och hur vi använder dem.
 • Om du har en prenumeration som innehåller reklam, för att ge dig lämpliga och relevanta annonser ((i) fullgörande av avtal; (ii) efterlevnad av lagar; (iii) & (iv) nödvändigt för vårt och våra annonseringspartners berättigade intresse): för att (i) förse dig med relevant och lämplig reklam, t.ex. reklam som är region- eller landspecifik (t.ex. reklam för varor som finns tillgängliga i din region eller på det språk som är relevant för din region), innehållsbaserad (där annonsörer har betalat för att reklam ska visas i vissa program) eller genrer (t.ex. komedi), (ii) uppfylla konsument- och reklamrättsliga krav (t.ex. begränsad reklam för produkter), (iii) säkerställa att annonser levereras effektivt och visas korrekt samt (iv) genomföra analyser av hur våra användare interagerar med reklam på SkyShowtime. I allmänhet samlar vi in information som webbläsar- och enhetsdata, appdata (som för dessa ändamål även inkluderar din engagemangsnivå med annonser), användningsdata och IP-adress. Det finns ingen marknadsföring i innehåll på barnprofiler.
 • När vi bedömer hur väl e-postmeddelanden når ut (nödvändigt för våra berättigade intressen: för att vi ska kunna förstå hur de marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig fungerar (om du har samtyckt till eller registrerat dig för att få dessa), och för att skräddarsy framtida marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig baserat på din interaktion med våra tidigare e-postmeddelanden, samlar vi in personuppgifter via automatiserade metoder. I regel handlar det om information om huruvida du öppnade e-postmeddelandet och vad du klickade på i e-postmeddelandet.

1.3 Personuppgifter som vi samlar in från tredje part:

 • Registrering och hantering av ditt konto via en tredjepartspartner ((i) fullgörande av avtalsenliga förpliktelser; (ii) nödvändigt för vårt berättigade intresse): där du har registrerat dig för eller får åtkomst till SkyShowtime via en tredjepartspartner, kommer du att förse tredjepartspartnern med dina personuppgifter via deras tjänst. Tredjepartspartnern kommer att dela dessa uppgifter med oss så att vi kan (i) verifiera dig och ge dig tillgång till SkyShowtime och våra tjänster i enlighet med det avtal du har med oss. Vi använder även denna information för att (ii) diagnostisera tekniska problem och kontrollera prestandan för våra tjänster enligt våra interna affärsprocesser. I allmänhet omfattar denna information autentiseringsuppgifter för kontot (t.ex. användarnamn eller e-postadress och lösenord) och relaterade uppgifter, sökfrågor, inloggningshändelser, webbläsar- och enhetsdata samt din IP-adress.

1.4 Generell användning av dina personuppgifter:

 • Intern analys av aggregerade och anonymiserade data (nödvändigt för vårt berättigade intresse): Vi kan använda all information som du uppger för oss eller som vi samlar in om dig i aggregerad och/eller anonymiserad form. I denna form kommer uppgifterna inte längre att direkt identifiera dig. Till exempel genom att använda personuppgifter som samlats in genom din användning av SkyShowtime för att beräkna procentandelen av våra användare som gillar ett visst program eller en viss film. Vi använder aggregerade och/eller anonymiserade data för olika ändamål, bland annat för att utveckla nya produkter och tjänster, förbättra eller anpassa våra nuvarande produkter och tjänster, bedöma hur effektiva våra annonskampanjer är så att vi kan anpassa våra kampanjer ännu bättre efter våra användares behov och intressen samt för att bedriva och utöka vår verksamhet, som till exempel för att få veta vilka delar av SkyShowtime som är mest intressanta för våra användare så att vi på ett effektivt sätt kan fördela våra resurser och satsningar för att utveckla våra produkter.
 • Efterlevnad av våra användarvillkor när vi samlar in dina personuppgifter (nödvändigt för vårt berättigade intresse): för att säkerställa att tjänsterna och innehållet endast används på de sätt som uttryckligen tillåts i våra användarvillkor (som uppdateras från tid till annan), kan våra förfaranden för efterlevnad av användarvillkoren gälla för någon av ovanstående personuppgifter som vi har om dig.
 • Portabilitet av innehåll (efterlevnad av en rättslig förpliktelse): för att avgöra vilket innehållsbibliotek som är lämpligt att visa dig, samlar vi in personuppgifter som hjälper oss att verifiera ditt bosättningsland. Dessa uppgifter kan omfatta din IP-adress, faktureringsadress och betalningsinformation.
 • Revisioner (interna och externa) och efterlevnad (efterlevnad av en rättslig förpliktelse): för att verifiera att våra interna processer följer lagar, regelverk eller avtalsvillkor kan vår efterlevnads- och revisionsprocess tillämpas på alla personuppgifter som vi har om dig.
 • Bedrägeri och säkerhet (nödvändigt (i) för vårt berättigade intresse eller (ii) för efterlevnad av rättslig förpliktelse, beroende på situationen): för att utföra bedrägeri- och säkerhetskontroller, till exempel för att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök till identitetsstöld och för att skydda våra innehållsrättigheter, inklusive skydd av våra intressen och rättigheter avseende det innehåll vi tillgängliggör på SkyShowtime, kan vår bedrägeri- och säkerhetskontroll tillämpas på alla personuppgifter som vi har om dig.
 • För att driva vår verksamhet (nödvändigt för våra berättigade intressen): för att bedriva en effektiv verksamhet inom ramen för vår affärsmodell och -struktur, på ett sätt som effektivt tjänar våra användare, bland annat genom att använda en rad centraliserade och lokala affärsfunktioner, så omfattar våra administrativa förfaranden alla personuppgifter som vi har om dig.
 • Rättsliga anspråk (nödvändiga för att (i) uppfylla en rättslig förpliktelse eller (ii) för våra berättigade intressen, beroende på situationen): för att effektivt försvara eller hävda anspråk för att skydda våra juridiska rättigheter och intressen och för att svara på tillsyns- eller brottsbekämpande utredningar, kan vår process för rättsliga anspråk gälla för alla personuppgifter som vi har om dig.

2. NÄR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi delar dina personuppgifter enligt nedanstående beskrivning, för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

 • Tredjepartspartner: Om du registrerar dig för eller får åtkomst till SkyShowtime via en tredje part eller med en annan produkt eller tjänst (t.ex. en appbutik eller där SkyShowtime ingår i en kombination eller ett paket från en annan TV-plattform eller tjänsteleverantör), delar vi dina personuppgifter med dessa tredjepartsleverantörer i samband med din användning av SkyShowtime, såsom användaridentifiering och IP-adress.
 • Leverantörer, underleverantörer och tjänsteleverantörer: Vi delar dina personuppgifter med tredje part som utför tjänster på uppdrag av oss (och i vissa fall våra dotterbolag), för att underlätta för dem att utföra de tjänster som de levererar till oss. Dessa kan omfatta konsulter från andra företag inom Comcast Group och Paramount, leverantörer av professionella konsulttjänster (advokater och revisorer), tjänsteleverantörer som arbetar med hosting, marknadsföringsteknik, dataanalys, betalningshantering, orderhantering, tillhandahållande av infrastruktur, IT-tjänster, kundservice, e-postleverans, revision och andra liknande tjänster.
 • Marknadsföringspartner: Med ditt samtycke delar vi dina personuppgifter med tredje part (inklusive Comcast Group och Paramount-företag) så att de kan skicka marknadsföringskommunikation till dig enligt dina preferenser för marknadsföring.
 • Sociala mediepartner: (inklusive Meta- Facebook) i syfte att lägga ut offentliga annonser på sociala medier. Beroende på dina sekretessinställningar och åtgärder på sådana nätverk kan vi dela kontaktinformation, identifikations- och demografisk information, användargenererat innehåll, enhetsinformation och identifierare, anslutnings- och användningsdata och information från sociala medier. Observera att Meta Ireland är gemensamt personuppgiftsansvarig för den gemensamma behandlingen (enligt vad som anges här). Ytterligare information (inklusive den grund som Meta Ireland förlitar sig på och hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad) finns här i Meta Irelands datapolicy.
 • Om det behövs för att skydda oss eller andra (inklusive dig): Vi delar dina personuppgifter, om vi är skyldiga att göra det för att uppfylla (och/eller när vi rimligen tror att vi är skyldiga att uppfylla) en rättslig eller lagstadgad förpliktelse, till exempel enligt domstolsbeslut, tillsynsåtgärder eller brottsbekämpande åtgärder, eller för att verkställa något enligt ett avtal som vi har ingått med dig, eller för att skydda SkyShowtimes, våra dotterbolags, dina, andra tredje parters, SkyShowtimes användares eller allmänhetens rättigheter, egendom, säkerhet eller trygghet.
 • Företagsöverlåtelser: Vi har ett berättigat intresse av att lämna ut eller överföra dina personuppgifter till tredje part vid omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, uppdrag, överlåtelse eller annan avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, våra tjänster, tillgångar, aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfarande). Sådan tredje part kan exempelvis vara en förvärvande part och dess rådgivare.
 • För att följa våra villkor och bestämmelser: inklusive för att skydda våra intressen och rättigheter till det innehåll vi gör tillgängligt på SkyShowtime, eller andra avtal vi har med dig och för att göra det möjligt för oss att använda tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador vi kan ådra oss till följd av någon åtgärd, såsom på grundval av domstolsbeslut och användning av inkassobyråer.

3. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande i juridiska eller andra viktiga avseenden när det gäller ditt konto hos oss.

4. ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER UTANFÖR DITT HEMLAND

På grund av SkyShowtimes internationella verksamhet ber vi dig observera att dina personuppgifter kan kommat att lagras och behandlas i alla länder där vi bedriver verksamhet eller där vi anlitar tjänsteleverantörer. Genom att använda SkyShowtime förstår du att dina personuppgifter kan överföras till länder utanför ditt bosättningsland, inklusive till platser, såsom USA, som kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från reglerna i ditt land.

För att skydda dina personuppgifter överför SkyShowtime endast dina personuppgifter inom Europeiska unionen och till länder som Europeiska kommissionen har bedömt ha tillräckliga skyddsnivåer. Om detta inte är möjligt använder vi standardavtalsklausuler som antagits av tillsynsmyndigheter, t.ex. Europeiska kommissionen. Du har rätt att få en kopia av de mottagarländer eller säkerhetsåtgärder som vi använder genom att kontakta oss på det sätt som anges slutet av denna integritetspolicy.

5. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt eller tillåtet, med hänsyn till det eller de ändamål för vilka de samlades in samt i enlighet med tillämplig lag.

De kriterier vi använder för att fastställa våra lagringsperioder omfattar följande:

 • Hur länge vi har en pågående relation med dig och tillhandahåller SkyShowtime till dig (till exempel så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda SkyShowtime) och om vi har berättigade intressen att ytterligare lagra dina personuppgifter enligt vad som anges i denna integritetspolicy;
 • Om det finns en rättslig förpliktelse som vi omfattas av (vissa lagar kräver exempelvis att vi behåller dina transaktioner under en viss tidsperiod innan vi kan radera dem, som regelverk, skatte- och revisionslagar).
 • Om lagring är tillrådligt på grund av vår rättsliga ställning (t.ex. i fråga om tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller tillsynsutredningar); och
 • Alla riktlinjer som utfärdats av relevanta rättsliga myndigheter och dataskyddsmyndigheter.

6. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Vi ber att du inte lämnar känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, uppgifter om hudfärg, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller sexliv, politiska åsikter, religiös åskådning eller annan trosuppfattning, hälsodata, brottsbelastning eller medlemskap i fackförening) till oss på eller via SkyShowtime eller på annat sätt, om vi inte uttryckligen begär att få ta del av dessa uppgifter. Om du tillhandahåller denna information proaktivt och frivilligt, kommer du att anses ha gett ditt samtycke till att vi behandlar dessa uppgifter.

7. DINA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL PERSONLIG INTEGRITET

Du har rätt att få tillgång till, korrigera, invända mot, begränsa, radera, överföra, återkalla samtycke (om det åberopas som rättslig grund enligt ovanstående) och få information om hur vi använder dina personuppgifter. Du kan skicka in din begäran här eller kontakta oss via vårt Hjälpcenter (du behöver logga in för att få åtkomst). Du eller din bemyndigade företrädare kan även skicka in din begäran eller andra frågor eller synpunkter om denna policy eller vår praxis för databehandling, genom att kontakta oss på: privacy@SkyShowtime.com. Vi besvarar din förfrågan i enlighet med tillämplig lag. Observera att dessa rättigheter under vissa omständigheter kan komma att begränsas, om till exempel tillhandahållandet av begärd information röjer en annan persons personuppgifter. För att skydda dig behöver vi eventuellt verifiera din identitet innan vi besvarar din förfrågan. Om du är en behörig företrädare kan vi komma att kräva bevis på att du har behörighet att företräda kontoinnehavaren.

Du kan också skriva till oss på adressen: Compliance Team, SkyShowtime Limited, Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD, United Kingdom.

Vårt dataskyddsombud (”DPO”) ansvarar för att dina personuppgifter skyddas och att dataskyddslagar följs. Du kan kontakta vårt DPO via dpo@skyshowtime.com om du har några frågor eller synpunkter som rör dina personuppgifter.

Observera att e-postkommunikation inte alltid är säker, så skicka inte kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål om oss till den brittiska myndigheten Information Commissioner's Office (www.ico.org.uk) eller dataskyddsmyndigheten i ditt land (”Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)”). En förteckning över EU:s dataskyddsmyndigheter finns här.

8. UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan när som helst ändra denna integritetspolicy. Vi underrättar dig om väsentliga ändringar, om vi har en relation med dig. Annars publicerar vi med jämna mellanrum uppdaterade versioner på vår webbplats. Se texten SENAST UPPDATERAD högst upp på denna sida för att se den senaste revideringen av denna integritetspolicy. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när vi gör en reviderad integritetspolicy tillgänglig på eller via SkyShowtimes webbplats.