Vyhlásenie spoločnosti SkyShowtime o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 28 Február 2024

Spoločnosť SkyShowtime Limited (ďalej len „my“, „náš/naša/naše/naši“ alebo „nás“) je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom webovej stránky, platformy a súvisiacich aplikácií SkyShowtime (ďalej len „SkyShowtime“), ktoré používateľom umožňujú prístup k digitálnemu obsahu na požiadanie a súvisiacim službám.

Chápeme, že vaše súkromie je pre vás dôležité, a preto je dôležité aj pre nás! Pri spracúvaní vašich osobných údajov berieme vaše súkromie vážne. Medzi osobné údaje patria aj informácie, na základe ktorých by vás bolo možné osobne identifikovať, ako sú napríklad vaše meno, kontaktné údaje, platobné údaje, marketingové preferencie alebo údaje, ktoré by bolo možné s takýmito informáciami prepojiť za účelom priamej alebo nepriamej identifikácie.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje naše postupy vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame, a práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s používaním vašich osobných údajov.

Používatelia vo veku menej ako 18 rokov

Osoby mladšie ako 18 rokov nemôžu mať účet SkyShowtime, ale môžu službu SkyShowtime používať so súhlasom a pod dohľadom svojho rodiča alebo opatrovníka. Zaregistrovaní rodičia alebo opatrovníci môžu v nastaveniach účtu SkyShowtime vytvoriť pre osoby mladšie ako 18 rokov aj samostatné profily s vekovým obmedzením.

STRUČNÝ SPRIEVODCA
1. AKO ZHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
2. KEDY ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
3. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
4. PRENOS VAŠICH ÚDAJOV MIMO VAŠEJ DOMOVSKEJ KRAJINY
5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
6. CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE
7. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
8. AKTUALIZÁCIE TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. AKO ZHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje o vás získavame viacerými spôsobmi: (i) priamo od vás, (ii) automatizovaným zberom pri vašom používaní služby SkyShowtime a (iii) od tretích strán.

Tieto informácie používame z rôznych dôvodov (o ktorých ste možno počuli ako o „právnom základe“) vrátane:

 • poskytnutia požadovanej služby alebo splnenia zmluvného záväzku voči vám (ako je napríklad poskytovanie služby SkyShowtime),
 • splnenia zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (napríklad zabezpečiť, aby ste mali k dispozícii správnu knižnicu s obsahom),
 • tam, kde ste nám udelili súhlas (ako je napríklad zasielanie marketingových informácií), a
 • tam, kde je použitie nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (alebo záujmy tretej strany) – oprávnený záujem je presvedčivý dôvod na použitie vašich osobných údajov, ktorý sa vždy posudzuje tak, aby sa zabezpečila rovnováha medzi ním a vašimi právami a záujmami. (Príkladom je prípad, kedy používame vaše osobné údaje na overenie vašich práv a prístupu k službe SkyShowtime prostredníctvom partnerskej platformy tretej strany).

Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám svoje osobné údaje, keď vás o to požiadame, alebo ak budete mať námietky proti používaniu vašich osobných údajov v prípadoch, kedy jasne uvedieme, že je to povinné, môže sa stať, že vám nebudeme môcť poskytnúť požadované služby alebo inak splniť účely, na ktoré sme vaše osobné údaje žiadali.

1.1 Osobné údaje, ktoré od vás získavame na nasledujúce účely:

 • Registrácia a správa vášho účtu (na plnenie našej zmluvy s vami): na registráciu vášho účtu a poskytnutie funkcií vášho účtu v službe SkyShowtime, ako je zabezpečenie prístupu k účtu, vedenie účtu a poskytovanie súvisiacich služieb zákazníkom, ako aj na zasielanie administratívnych informácií vrátane informácií o službe SkyShowtime a zmenách našich podmienok a zásad. Svoje osobné údaje nám poskytujete pri registrácii do služby SkyShowtime a pri správe svojho účtu a profilov. Vo všeobecnosti ide o vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, platobné údaje (napríklad kreditnú alebo debetnú kartu, informácie o službe PayPal, Apple Pay alebo Google Pay), preferencie vášho účtu a informácie o rôznych používateľských profiloch, ktoré ste si vytvorili.
 • Poskytovanie podpory z našej strany v oblasti služieb zákazníkom (nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy a plnenie našej zmluvy s vami): aby sme vám mohli pomôcť riešiť otázky týkajúce sa objednávok, žiadosti o podporu alebo všeobecné otázky, keď sa spojíte s tímom služieb zákazníkom, môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov na overenie vašej totožnosti (ako majiteľa účtu) a v súvislosti s vašou konkrétnou otázkou. Vo všeobecnosti ide o vaše meno, e-mailovú adresu, posledné 4 číslice platobnej karty, poštové smerovacie číslo, dátum fakturácie, podrobnosti o vašej otázke alebo žiadosti, ale môže ísť aj o akékoľvek ďalšie informácie potrebné na poskytnutie požadovanej podpory alebo iné informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.
 • Zasielanie priameho marketingu (s vaším súhlasom): ak ste súhlasili s odberom marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo push oznámení od nás, našich pridružených spoločností a/alebo našich partnerov, či ste sa na takýto odber prihlásili, spojíme vaše meno, e-mailovú adresu a niekedy aj informácie o zariadení s vašimi marketingovými preferenciami. Zo zasielania marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu na odhlásenie v akejkoľvek marketingovej správe od nás alebo vypnutím príslušného tlačidla v nastaveniach svojho konta. Ak sa odhlásite z odberu marketingových správ, budeme vám naďalej posielať administratívne a servisné správy podľa potreby. Odber marketingového obsahu prostredníctvom push oznámení môžete zrušiť vypnutím push oznámení vo svojom zariadení.

1.2 Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky:

Keď v tejto časti odkazujeme na „údaje o prehliadači a zariadení“, v širšom zmysle to znamená vašu adresu MAC (Media Access Control), typ zariadenia (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verziu operačného systému, typ internetového prehliadača a verziu služby SkyShowtime, ktorú používate. Keď hovoríme o „údajoch o aplikácii“, máme na mysli údaje o používaní aplikácie, napríklad čas a dátum, kedy aplikácia vo vašich zariadeniach pristupuje k našim serverom, a aké informácie a súbory boli do aplikácie stiahnuté (či už do zariadenia alebo do smart TV). Odkazy na „IP adresu“ sa vzťahujú na číslo, ktoré váš poskytovateľ internetových služieb automaticky priradí vášmu zariadeniu a ktoré je automaticky identifikované a zaznamenané v súboroch protokolu nášho servera, keď pristupujete k službe SkyShowtime, spolu s časom vašej návštevy a vašou aktivitou v službe SkyShowtime.
Dôvody spracúvania osobných údajov uvedené nižšie rímskou číslicou zodpovedajú príslušným účelom spracúvania osobných údajov uvedeným pod rovnakou číslicou.

 • Poskytovanie prístupu k službe SkyShowtime ((i) plnenie zmluvy a (ii) nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy): na (i) plnenie našich zmluvných záväzkov týkajúcich sa poskytovania služby SkyShowtime a (ii) na pomoc pri výpočte úrovne používania služby SkyShowtime, diagnostike technických problémov, pri monitorovaní a podávaní správ o výkonnosti obsahu služby SkyShowtime (prostredníctvom analýzy správania používateľov pri sledovaní) zhromažďujeme niektoré osobné údaje, keď navštívite službu SkyShowtime alebo s ňou interagujete. Vo všeobecnosti zhromažďujeme informácie, ako sú údaje o prehliadači a zariadení, údaje o aplikácii a IP adresa.
 • Poskytovanie personalizovaných odporúčaní obsahu SkyShowtime v profiloch pre dospelých (plnenie zmluvy): profily pre dospelých obsahujú možnosť obmedzenia obsahu v nastaveniach profilu, napr. Rodina (obsah s vekovým odporúčaním do 12 rokov), Dospievajúci (obsah s vekovým odporúčaním do 16 rokov) a Dospelí (k dispozícii je všetok obsah vrátane obsahu s vekovým odporúčaním od 18 rokov). Všetky možnosti profilu pre dospelých budú zobrazovať personalizovaný obsah a odporúčania. Môžeme vám odporučiť akýkoľvek obsah dostupný na profile pre dospelých, ale prístup k nemu bude obmedzený na základe vašich nastavení. Aby sme vám mohli poskytovať personalizovaný obsah/odporúčania na sledovanie ako neoddeliteľnú súčasť našej služby, budeme zhromažďovať niektoré informácie o sledovaní a informácie o zariadení (napríklad keď budete označovať, že sa vám obsah páči). Vo všeobecnosti to budú údaje o aplikácii, naposledy zobrazené tituly (a kedy boli zobrazené), informácie o prehliadači a zariadení a IP adresa. Pre detské profily nie sú k dispozícii žiadne funkcie personalizácie.
 • Zasielanie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a súvisiacich platformách ((i) s vaším súhlasom (na základe nastavení prehliadača) a (ii) pre naše oprávnené záujmy (a oprávnené záujmy našich partnerských platforiem/partnerských tretích strán)): na (i) zasielanie prispôsobených reklám o službe SkyShowtime v sociálnych médiách a (ii) na meranie účinnosti našich reklamných kampaní pomocou technológie cielenej na publikum zhromažďujeme (a zdieľame so sociálnymi médiami – viac informácií o partneroch zo sociálnych médií nájdete v časti 2 nižšie) vaše meno, e-mailovú adresu a informácie o tom, ako používate službu SkyShowtime. Naši partneri zo sociálnych médií a iných platforiem môžu napríklad spájať vašu (hašovanú) e-mailovú adresu a ďalšie informácie o používaní služby SkyShowtime s vašimi údajmi zo sociálnych médií, aby sme vám mohli posielať cielenú reklamu. Hoci vám budeme môcť posielať cielené reklamy, nebudeme môcť zistiť, či patríte do prispôsobeného zoznamu divákov, a nebudeme mať prístup k informáciám uchovávaným v sociálnych médiách ani na žiadnej inej platforme. Z tejto prispôsobenej reklamy sa môžete kedykoľvek odhlásiť v nastaveniach svojho účtu v službe SkyShowtime. Informácie o tom, čo sú súbory cookie (a iné podobné technológie) a ako ich používame, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.
 • Ak máte predplatné, ktoré zahŕňa reklamu, aby sme vám mohli poskytovať vhodné a relevantné reklamy ((i) plnenie zmluvy, (ii) dodržiavanie zákonov, (iii) a (iv) nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy a oprávnené záujmy našich reklamných partnerov): (i) na poskytovanie relevantnej a vhodnej reklamy, ako je reklama špecifická pre daný región alebo krajinu (ponúka napríklad položky dostupné vo vašom regióne alebo v jazyku relevantnom pre váš región), reklama založená na obsahu (ak inzerenti zaplatili za umiestnenie reklamy v určitých reláciách alebo žánroch (napr. komédia)), (ii) na plnenie zákonných požiadaviek vo vzťahu k spotrebiteľom a reklame (napr. reklama na produkty s obmedzeným prístupom), (iii) na zabezpečenie efektívneho doručovania a správneho zobrazovania reklamy a (iv) na vykonávanie analýzy interakcií našich používateľov s reklamou v službe SkyShowtime. Vo všeobecnosti zhromažďujeme informácie, ako sú údaje o prehliadači a zariadení, údaje o aplikácii (ktoré na tieto účely zahŕňajú aj úroveň vašej interakcie s reklamami), údaje o používaní a IP adresu. V detskom profile nie je v rámci obsahu umiestnená žiadna reklama.
 • Hodnotenie doručiteľnosti marketingových e-mailov (nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy): na pochopenie výkonnosti marketingových e-mailov, ktoré vám posielame (ak ste k nim poskytli súhlas alebo ste sa zaregistrovali na ich príjem), a na prispôsobenie marketingových e-mailov, ktoré vám pošleme v budúcnosti, na základe vašich interakcií s našimi predchádzajúcimi e-mailmi, zhromažďujeme niektoré osobné údaje automatizovanými prostriedkami. Vo všeobecnosti ide o informácie, ako napríklad, či ste e-mail otvorili a na čo ste v ňom klikli.

1.3 Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od tretích strán:

 • Registrácia a správa vášho účtu prostredníctvom partnera tretej strany ((i) plnenie zmluvných povinností, (ii) nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy): ak ste sa zaregistrovali do služby SkyShowtime alebo k nej máte prístup prostredníctvom partnera (tretej strany), poskytnete partnerovi (tretej strane) svoje osobné údaje prostredníctvom jeho služby. Partner (tretia strana) nám poskytne tieto údaje, aby sme vás mohli (i) overiť a poskytnúť vám prístup k službe SkyShowtime a našim službám v súlade so zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli. Tieto informácie budeme používať aj na (ii) diagnostiku technických problémov a monitorovanie výkonu našich služieb v súlade s našimi internými obchodnými procesmi. Vo všeobecnosti budú tieto informácie zahŕňať informácie spojené s overovaním účtu (napríklad používateľské meno alebo e-mailovú adresu a heslo) a súvisiace poverenia, vyhľadávacie dopyty, udalosti prihlásenia, údaje o prehliadači a zariadení a vašu IP adresu.

1.4 Všeobecné použitie vašich osobných údajov:

 • Interná analýza súhrnných a anonymizovaných údajov (nevyhnutná pre naše oprávnené záujmy): môžeme použiť akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré o vás zhromaždíme, v súhrnnej a/alebo anonymizovanej forme. V tejto forme vás už na základe údajov nebude možné priamo identifikovať. Napríklad použitím osobných údajov zhromaždených prostredníctvom vášho používania služby SkyShowtime na výpočet percenta našich používateľov, ktorým sa páči určitý seriál alebo film. Získané súhrnné a/alebo anonymizované údaje používame na rôzne účely vrátane vývoja nových produktov a služieb, zlepšovania alebo prispôsobovania našich súčasných produktov a služieb, určovania účinnosti našich propagačných kampaní, aby sme ich mohli lepšie prispôsobiť potrebám a záujmom našich používateľov, a na vykonávanie a rozširovanie nášho podnikania, napr. na pochopenie toho, ktoré časti služby SkyShowtime sú pre našich používateľov najzaujímavejšie, aby sme mohli efektívne zamerať zdroje a úsilie v oblasti vývoja.
 • Dodržiavanie našich podmienok používania (nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy): na zabezpečenie používania služieb a obsahu len spôsobmi, ktoré sú výslovne povolené v našich podmienkach používania (ktoré priebežne aktualizujeme), pričom naše postupy dodržiavania podmienok používania sa môžu vzťahovať na všetky vyššie uvedené osobné údaje, ktoré o vás máme.
 • Prenosnosť obsahu (splnenie zákonnej povinnosti): aby sme mohli určiť, ktorú knižnicu s obsahom je vhodné vám zobraziť, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám pomáhajú overiť krajinu vášho pobytu. Tieto informácie môžu zahŕňať vašu IP adresu, fakturačnú adresu a platobné údaje.
 • Audity (interné a externé) a súlad (dodržiavanie zákonnej povinnosti): na overenie, či sú naše interné procesy v súlade so zákonnými, regulačnými alebo zmluvnými požiadavkami. Náš proces auditu a dodržiavania predpisov sa môže vzťahovať na všetky osobné údaje, ktoré o vás máme.
 • Podvody a bezpečnosť (nevyhnutné (i) pre naše oprávnené záujmy alebo (ii) splnenie zákonnej povinnosti, v závislosti od situácie): na vykonávanie kontrol podvodov a bezpečnosti, napríklad na odhaľovanie a predchádzanie kybernetickým útokom alebo pokusom o krádež identity, a na ochranu našich práv na obsah vrátane ochrany našich záujmov a práv v súvislosti s obsahom, ktorý sprístupňujeme v službe SkyShowtime. Náš proces kontroly podvodov a bezpečnosti sa môže vzťahovať na všetky osobné údaje, ktoré o vás máme.
 • Na vykonávanie nášho podnikania (nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy): na efektívne fungovanie v rámci nášho obchodného modelu a štruktúry spôsobom, ktorý účinne slúži našim používateľom, vrátane využívania celého radu centralizovaných a lokalizovaných obchodných funkcií. V našich administratívnych postupoch sa uplatňujú všetky osobné údaje, ktoré o vás máme.
 • Právne nároky (nevyhnutné na (i) splnenie zákonnej povinnosti alebo (ii) pre naše oprávnené záujmy, v závislosti od situácie): na účinnú obranu alebo uplatňovanie nárokov na ochranu našich zákonných práv a záujmov a reagovanie na vyšetrovanie regulačných orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní. Náš proces súvisiaci s právnymi nárokmi sa môže vzťahovať na všetky osobné údaje, ktoré o vás máme.

2. KEDY ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zdieľame tak, ako je opísané nižšie, na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 • Partneri (tretie strany): Ak sa zaregistrujete do služby SkyShowtime alebo k nej získate prístup prostredníctvom tretej strany alebo spolu s iným produktom či službou (napríklad v obchode s aplikáciami alebo ak je služba SkyShowtime súčasťou balíka inej televíznej platformy či poskytovateľa služieb), zdieľame s týmito poskytovateľmi tretích strán vaše osobné údaje súvisiace s používaním služby SkyShowtime, ako napríklad identifikáciu používateľa a IP adresu.
 • Dodávatelia, subdodávatelia a poskytovatelia služieb: Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami, ktoré poskytujú služby v našom mene (a v niektorých prípadoch našich pridružených spoločností) na umožnenie služieb, ktoré nám poskytujú. Môžu to byť konzultanti z iných spoločností skupiny Comcast Group a Paramount, poskytovatelia odborných poradenských služieb (právnici a účtovníci), poskytovatelia služieb v oblasti hostingu, marketingových technológií, analýzy údajov, spracovania platieb, spracovania objednávok, poskytovania infraštruktúry, IT služieb, služieb zákazníkom, doručovania e-mailov, auditu a iných podobných služieb.
 • Marketingoví partneri: S vaším súhlasom zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami (vrátane spoločností skupiny Comcast Group a Paramount), aby vám mohli posielať marketingovú komunikáciu v súlade s vašimi marketingovými preferenciami.
 • Partneri zo sociálnych médií: (vrátane spoločnosti Meta - Facebook) na účely umiestňovania verejných reklám v sociálnych médiách. V závislosti od vašich nastavení ochrany osobných údajov a činností v takýchto sieťach môžeme zdieľať kontaktné informácie, identifikačné a demografické informácie, obsah vytvorený používateľom, informácie a identifikátory zariadenia, údaje o pripojení a používaní a informácie o sociálnych sieťach. Upozorňujeme, že spoločnosť Meta Ireland je spoločným prevádzkovateľom pre spoločné spracovanie (ako je uvedené tu). Ďalšie informácie (vrátane informácií o tom, o aký základ sa spoločnosť Meta Ireland opiera a ako si môžete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba) nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Meta Ireland.
 • Podľa potreby na ochranu nás alebo iných subjektov (vrátane vás): Vaše osobné údaje zdieľame, ak sme povinní tak urobiť, aby sme splnili (a/alebo ak sa odôvodnene domnievame, že sme povinní splniť) zákonnú alebo regulačnú povinnosť, napríklad na základe súdnych rozhodnutí, regulačných opatrení alebo opatrení orgánov činných v trestnom konaní, alebo aby sme uplatňovali dohodu, ktorú sme s vami uzavreli, alebo aby sme chránili práva, majetok či bezpečnosť spoločnosti SkyShowtime, našich pridružených spoločností, vás, iných tretích strán, používateľov služby SkyShowtime či širokej verejnosti.
 • Obchodné prevody: Máme oprávnený záujem sprístupniť alebo preniesť vaše osobné údaje tretej strane v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podnikania, postúpenia, prevodu alebo iným disponovaním celým naším podnikaním, službami, majetkom, akciami alebo ich časťou (a to aj v súvislosti s konkurzným alebo podobným konaním). Medzi takéto tretie strany môže patriť napríklad nadobúdajúci subjekt a jeho poradcovia.
 • Na dodržiavanie našich zmluvných podmienok: Vrátane ochrany našich záujmov a práv na obsah, ktorý sprístupňujeme v službe SkyShowtime, alebo iných zmlúv, ktoré sme s vami uzavreli, ako aj na to, aby sme mohli uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek konania, napríklad na základe súdnych rozhodnutí a využívania služieb inkasných agentúr.

3. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Nepoužívame automatizované rozhodovanie na žiadne právne ani iné významné aspekty vášho účtu u nás.

4. PRENOS VAŠICH ÚDAJOV MIMO VAŠEJ DOMOVSKEJ KRAJINY

Upozorňujeme, že vzhľadom na medzinárodný rozsah činnosti spoločnosti SkyShowtime sa vaše osobné údaje môžu ukladať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, kde máme zariadenia alebo kde využívame služby poskytovateľov. Beriete na vedomie, že používaním služby SkyShowtime sa vaše osobné údaje môžu prenášať do krajín mimo krajiny vášho bydliska vrátane miest, ako sú napríklad Spojené štáty, ktoré môžu mať iné pravidlá ochrany údajov ako vaša krajina.

V záujme ochrany vašich osobných údajov spoločnosť SkyShowtime prenáša vaše osobné údaje len v rámci Európskej únie a do krajín, ktoré Európska komisia považuje za krajiny s primeranou úrovňou ochrany. Ak to nie je možné, používame štandardné zmluvné doložky prijaté regulačnými orgánmi, ako je napríklad Európska komisia. Máte právo požiadať o kópiu krajín príjemcov alebo bezpečnostných opatrení, ktoré používame, a to postupom, ktorý je uvedený na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené, s prihliadnutím na účely, na ktoré boli získané, a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Medzi kritériá, ktoré používame na určenie dĺžky uchovávania, patria:

 • obdobie, počas ktorého s vami máme vzťah a poskytujeme vám službu SkyShowtime (napríklad pokiaľ máte u nás účet alebo naďalej používate službu SkyShowtime), a tam, kde máme oprávnený záujem ďalej uchovávať vaše osobné údaje, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov,
 • ak existuje zákonná povinnosť, ktorá sa nás týka (niektoré zákony napríklad vyžadujú, aby sme vaše transakcie pred vymazaním uchovávali určité obdobie, ako napríklad regulačné a daňové zákony či zákony o auditoch),
 • ak je uchovávanie vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo regulačnými vyšetrovaniami), a
 • všetky usmernenia vydané príslušnými správnymi orgánmi a orgánmi na ochranu údajov.

6. CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Žiadame vás, aby ste nám neposielali citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho poistenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie alebo sexuálneho života, politických názorov, náboženstva alebo filozofického presvedčenia, informácie týkajúce sa zdravia, trestných činov v minulosti alebo členstva v odboroch) prostredníctvom služby SkyShowtime alebo inak, pokiaľ si tieto informácie výslovne nevyžiadame. Ak tieto informácie poskytnete proaktívne a dobrovoľne, budeme predpokladať, že nám dávate súhlas na spracovanie týchto údajov.

7. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na prístup, opravu, námietku, obmedzenie, vymazanie, prenos, odvolanie súhlasu (ak sa naň odvolávate ako na právny základ, ako je uvedené vyššie) a právo na informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje. Svoju žiadosť môžete odoslať tu, alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho centra pomoci (na prístup do centra pomoci musíte byť prihlásení). Svoju žiadosť alebo akékoľvek iné otázky či obavy týkajúce sa tohto vyhlásenia či našich postupov spracúvania údajov môžete vy alebo váš oprávnený zástupca odoslať aj na e-mailovú adresu: privacy@SkyShowtime.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi. Upozorňujeme, že tieto práva môžu byť za určitých okolností obmedzené, napríklad ak by sa poskytnutím požadovaných informácií prezradili osobné údaje inej osoby. V záujme vašej ochrany si môžeme pred odpoveďou na vašu žiadosť overiť vašu totožnosť. Ak ste oprávnený zástupca, môžeme vás požiadať o dôkaz, že máte oprávnenie konať v mene majiteľa účtu.
Môžete nám napísať aj na adresu: Compliance Team, SkyShowtime Limited, Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD, United Kingdom.

Naša zodpovedná osoba („Data Protection Officer – DPO“) je zodpovedná za zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov a dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov. Zodpovednú osobu môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa vašich osobných údajov kontaktovať na adrese dpo@skyshowtime.com.

Upozorňujeme, že e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná, preto v e-mailových správach, ktoré nám posielate, neuvádzajte informácie o kreditnej karte ani iné citlivé informácie.

Máte tiež právo podať na nás sťažnosť Úradu komisára Spojeného kráľovstva pre informácie (www.ico.org.uk) alebo svojmu lokálnemu Úradu na ochranu osobných údajov („Data Protection Authority – DPA“). Zoznam orgánov EÚ pre ochranu údajov nájdete tu.

8. AKTUALIZÁCIE TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak s vami budeme mať vzťah, budeme vás informovať o významných zmenách. Okrem toho budeme z času na čas uverejňovať aktualizované verzie na našej webovej lokalite. Kedy bolo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov naposledy aktualizované, nájdete v časti POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA v hornej časti tejto stránky. Akékoľvek zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nadobudnú účinnosť, keď aktualizované vyhlásenie o ochrane osobných údajov sprístupníme na webovej lokalite SkyShowtime alebo prostredníctvom nej.